Kmom05: Litet kundprojekt

By . Latest revision .

Kursutveckling pågår.

Än så länge har vi skapat applikationer för webbläsaren, men i detta och nästa kursmoment skapar vi applikationer på riktigt för våra mobila enheter. Vi ska se vilka fördelar detta kan ge och hur vi maximerar styrkorna för våra mobila enheter. Vi lägger till ikoner och splash screens och fokuserar på att anpassa applikationernas design för de olika plattformarna och skärmstorlekar.

Så här kan man ibland känna när man väljer mellan native app och hybrid app.

Så här kan man ibland känna när man väljer mellan native app och hybrid app.

Bilden ovan ger en vy av hur man kan känna när man väljer mellan native app och hybrid webapp. Men om man tänker igenom sitt projekt och målgrupp så kommer nog det ena eller andra alternativet framstå som bästa vägen att gå. För vår del gäller hybrid webapp, vi har redan investerat tid och kraft i HTML, CSS och JavaScript och vår webapp är inte speciellt avancerad eller krävande och dessutom är det väldigt lockande att stödja flera plattformar med en kodbas.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 0 studietimmar)

#Kurslitteratur

 1. Mobile HTML5.
  • Ch 14: Mobile Performance

#Artiklar

Det finns inga artiklar.

#Video

 1. Det finns en videoserie kopplat till kursen, titta på videos som börjar på 5.

#Lästips

Det finns inga extra lästips.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 16-20 studietimmar)

#Övningar

 1. Jobba igenom övningen “Kom igång med Cordova”.

 2. Läs igenom artikeln “Lägg till en Splash screen och ändra ikon”.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

#Extra

Det finns ingen extrauppgift.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Berätta utförligt vilka val du gjorde och hur din app fungerar.
 • Gick det bra att läsa filen?
 • Fick du göra prioriteringar för att hålla dig inom max 20h, berätta om dem.
 • Gjorde du något som du är extra stolt/nöjd över i din app, berätta om det.
 • Var det något som krånglade eller tog extra mycket tid?
 • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

 • 2017-03-14: (B, aar) Tagit bort JQuery mobile.
 • 2015-12-04: (A, mos) Första utgåvan för kursen.

Document source.