Kmom07/10: Projekt och examination

By . Latest revision .

Version 4 av oophp.

En uppdaterad version av kursen är under bearbetning och kursen ges första gången vårterminen 2018.

Detta kursmoment avslutar och examinerar kursen.

Upplägget är enligt följande:

  • Projektet och redovisning (20-80h)

Totalt omfattar kursmomentet (07/10) ca 20+20+20+20 studietimmar.

#Bedömning och betygsättning

När du lämnat in projektet bedöms det tillsammans med dina tidigare redovisade kursmoment och du får ett slutbetyg på kursen. Läs om grunderna för bedömning och betygsättning.

#Revision history

  • 2018-02-26: (PC1, mos) Arbetsmaterial oophp v4.
  • 2017-05-09: (B, mos) Mindre förtydligande.
  • 2017-05-06: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.