Kmom03: Funktioner

By . Latest revision .

I JavaScript handlar det mycket om funktioner och språket är delvis ett funktionsorienterat programmeringsspråk. Låt oss nu träna på funktioner i alla dess varianter för att komma i gång med hur de fungerar, är uppbyggda och strukturerade. Att organisera sin kod i funktioner är första steget mot att skriva större och väl organiserade program.

En flagga med HTML CSS och JavaScript.

En flagga med HTML CSS och JavaScript.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Läs i boken Speaking JavaScript: An In-Depth Guide for Programmers om funktioner.

#MDN

Läs följande:

 1. I dokumentet “MDN JavaScript Guide” läs om konstruktioner för funktioner.

 2. I referensmanualen JavaScript reference läs översiktligt om funktioner.

#Video

Titta på följande:

 1. Videoserien Lär dig JavaScript är tätt kopplat till kursmaterialet. Kika igenom serien under kursens gång.

 2. Se JavaScript-gurun Douglas Crockford i forsättningen om historian om JavaScript: “Crockford on JavaScript - Act III: Function the Ultimate”.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör laborationen “JavaScript med funktioner”. Spara resultatet i me/kmom03/lab3.

 2. Gör uppgiften “Rita flaggor med JavaScript och funktioner”. Spara koden i me/kmom03/flag2.

 3. Gör uppgiften “Flytta runt Baddie på webbsidan #2”. Spara koden i me/kmom03/baddie2.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Hur känner du för funktioner i JavaScript, kan du relatera liknande konstruktioner i något annat programspråk?
 • Vad tyckte du om de olika uppgifterna? Hur tänkte du när du utförde dem? Var de svåra eller lätta?

#Revision history

 • 2017-10-10: (G, mos) Genomgång inför ht17.
 • 2017-09-27: (F, lew) Ny kurslitteratur.
 • 2016-03-15: (E, mos) Lade till videoserie med “Lär dig JavaScript”.
 • 2015-01-19: (D, mos) Bort ruta om kursutveckling och bort länk till youtube-serie.
 • 2014-10-01: (C, mos) Ändrade länken till redovisa-instruktionen.
 • 2014-09-08: (B, mos) Första publika utgåvan.
 • 2014-08-12: (A, mos) Första utgåvan för javascript1 kursen.

Document source.