Kmom01: Backend

By , . Latest revision .

Först ser vi till att skaffa oss en server där vi under kursens gång ska driftsätta ett antal olika micro-services och klienter. Vi installerar en webbserver och skapar ett första utkast till en service för redovisningstexter.

Vi utvärderar ett antal JavaScript-ramverk för att bygga REST API:er och väljer det som passar vår kravspecifikation.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Förkunskaper

Denna kurs bygger vidare på det du lärt dig under första året på programmet Webbprogrammering och de kurserna du tagit fram tills nu, inklusive ramverk1. Även om du har några kurser/kmom släpande efter dig så bör du kunna genomföra kursen. Möjligen kan du uppfatta kursen som krävande, men det finns vägval där du själv kan bestämma nivån på komplexitet och användandet av nya tekniker.

Kursens fokus är att utvärdera, välja och använda tekniker för att sammanfoga dem i ett större sammanhang där servrar samverkar. Grunden för kursen är programmeringsspråket JavaScript.

#Labbmiljön

(ca: 2-4 studietimmar)

Det finns en längre beskrivning om kursens labbmiljö. Läs den om du är osäker på vad som skall göras, eller om detta är din första dbwebb-kurs.

Den korta varianten är att du behöver installera labbmiljön, uppdatera dbwebb-cli samt klona och initiera kursrepot.

# Gå till din katalog för dbwebb-kurser
dbwebb selfupdate
dbwebb clone ramverk2
cd ramverk2
dbwebb init

#Läsanvisningar

(ca: 2-3 studietimmar)

#Material

Kika igenom följande material.

 1. Webbplatsen nodeframework.com där nodejs backend ramverk är listade för att skapa dig en överblick över vilka ramverk som finns. Med din erfarenhet av andra ramverk så har du god koll på vad du vill leta efter.

#Video

 1. Det finns en videoserie kopplat till kursen, titta på videos som börjar på 0 och 1. Videoserien uppdateras varje måndag och innehåller material för att utvärdera tekniker och ge tips & trix för att lösa kursmomenten.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 6-10 studietimmar)

#Övningar

Gör följande övningar, de behövs normalt för att klara uppgifterna.

 1. Jobba igenom artikeln “GitHub Education Pack och en server på Digital Ocean” där vi använder Github Education Pack för att skaffa en egen Virtuell Server med ett eget domännamn.

 2. Jobba igenom artikeln “Node.js API med Express” för att komma igång med webb- och applikationsservern Express i Node.js.

#Uppgifter

Följande uppgifter skall utföras och resultatet skall redovisas via me-sidan.

 1. Gör uppgiften “Bygg ett me API till ramverk2”. Det handlar om att bygga ditt me API med ett nodejs baserad backend ramverk och publicera på Github. Spara allt under me/redovisa.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Lägg extra tid på skrivandet i detta inledande momentet då redovisningstexten är mer omfattande än du är van vid.

Se till att följande frågor besvaras i texten:

 • Berätta utförligt om din syn på nodejs backend ramverk och berätta vilket ramverk du valde och varför.
 • Berätta om din katalogstruktur och hur du organiserade din kod, hur tänkte du?
 • Använde du någon form av scaffolding som ditt valda ramverk erbjuder?
 • Vad är din TIL för detta kmom?

Har du frågor eller funderingar så ställer du dem i forumet.

#Revision history

 • 2018-12-07: (C, efo) Ändrade till nya övningar och uppgifter.
 • 2018-11-07: (B, efo) Anpassat för nya strukturen för ramverk-v2.
 • 2018-06-08: (prel, mos) Nytt dokument inför uppdatering av kursen.
 • 2017-10-16: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.