Kmom02: OO-programmering i PHP

By , . Latest revision .

Version 4 av oophp.

En uppdaterad version av kursen är under bearbetning och kursen ges första gången vårterminen 2018.

Vi fortsätter träna på programmering med klasser och objekt.

Kursmomentet har fokus på ett par friare programmeringsövningar så du kan träna på objektorienterade konstruktioner.

Sessionstest är en av övningarna som finns med i detta kursmoment.

Sessionstest är en av övningarna som finns med i detta kursmoment.

Tärningsspelet 100 är en av övningarna som finns med i detta kursmoment.

Tärningsspelet 100 är en av övningarna som finns med i detta kursmoment.

En månadskalender är en av övningarna som finns med i detta kursmoment.

En månadskalender är en av övningarna som finns med i detta kursmoment.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Revision history

  • 2018-02-26: (PB1, mos) Arbetsmaterial oophp v4.
  • 2017-03-31: (A, mos, lew) Första versionen.

Document source.