Kmom06: Externa moduler

By . Latest revision .

Lär dig att installera och använda externa moduler i Python med pip. Momentet är inriktat på en samling av moduler som hjälper dig att koppla upp dig mot webbplatser och hämta information från dem. Det finns även inslag av JSON.

Så här kan det se ut när du testar exempelprogrammet för att hämta hem ett citat från en webbtjänst i JSON-format.

Andreas visar hur ett färdigt kmom06 kan se ut.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt -- planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Python for Everybody: Exploring data in Python3
  • Ch12 Networked programs
  • Ch13 Using Web Services

#Artiklar

Läs följande:

 1. Läs kort och översiktligt om Python modulerna json.

 2. Läs kort och översiktligt om den externa Python-modulen request på deras hemsida.

 3. Läs kort och översiktligt om den externa Python-modulen BeautifulSoup på deras hemsida.

#Video

Titta på följande:

 1. Videoserien Lär dig Python är tätt kopplat till kursmaterialet. Kika på de videor som börjar med 6.

 2. De videor som följer med och kompletterar kurslitteraturen.

 3. Video om JSON: “Discovering JavaScript Object Notation with Douglas Crockford”.

#Lästips

Följande är relevant extra läsning om du har tid och lust.

 1. I boken Dive Into Python 3 handlar kapitel 14 om HTTP Web Services.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Genomför övningarna för att träna inför uppgifterna.

 1. Installera pakethantering med pip3 för Python.

 2. Jobba igenom övningen “Använd externa moduler i Python för att hämta information på webben”. När det finns exempelprogram, kopiera dem och gör dem till dina egna. Kör dem. Ändra små saker i dem så du har koll på hur de fungerar. De exempelprogram du gör kan du spara i ditt kursrepo under me/kmom06/external.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Analysera texter från webbsidor”. Spara alla filer under me/kmom06/analyzer2.

#Extra

Det finns inga extra uppgifter.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Har du jobbat med liknande tekniker innan (JSON, HTTP, webbtjänster, scrapa från HTML-formatet), eller var detta helt nytt för dig?
 • Känns det bra att jobba på kommandoraden, ser du ett användningsområde för den typen av Python-program?
 • Hur gick det att utföra uppgifterna, vilken tog mest tid och vilken var mest lärorik?
 • Gjorde du någon av extrauppgifterna? Berätta om det arbetet isåfall.

#Revision history

 • 2017-09-08: (F, mos) Bort blå text.
 • 2017-06-22: (E, aar) Rensade SQLite och args/getopts.
 • 2016-02-22: (D, mos) Lade till videoserien “Lär dig Python”.
 • 2015-04-08: (C, mos) Länk till screencast om beautifulsoup.
 • 2015-01-08: (B, mos) Bort blå ruta med kursutveckling pågår.
 • 2014-10-17: (A, mos) Första utgåvan för python kursen.

Document source.