Kmom04: Lagra innehåll i databasen

By . Latest revision .

Version 4 av oophp.

En uppdaterad version av kursen är under bearbetning och kursen ges första gången vårterminen 2018.

Att lagra innehåll i databasen för att sedan kunna visa upp det i webbplatsen är en kärnfunktionalitet i många webbplatser. Så här långt har vi en fungerande webbplats om använder sig av databas och objektorienterad programmering. Vi fortsätter att använda de teknikerna för att bygga grunden i en databasdriven webbplats där innehåll lagras i databasen och kan redigeras av användaren (CRUD). Vi skall sedan visa upp innehållet som vanliga sidor i webbplatsen samt en blogg.

Utmaningen är att hitta en bra lagringsstruktur i databastabellen, en bra och flexibel struktur som låter oss använda innehållet på ett smidigt sätt i webbplatsen och leder till effektiv SQL. Tänker man till när man skapar lagringsstrukturen så kan man spara ett antal kodrader när man sedan skall redigera, och visa upp innehållet i webbplatsen.

Utmaningen ligger även i hur man väljer att konstruera sina klasser, kanske går det att skapa en generell struktur som klarar både det ena och det andra och även är förberedd för att byggas ut.

Ett formulär för att jobba CRUD med innehåll i databasen.

Ett formulär för att jobba CRUD med innehåll i databasen.

En blogglista med alla inlägg med senaste inlägget först.

En blogglista med alla inlägg med senaste inlägget först.

Innehållet formatteras och filtreras för att bli HTML.

Innehållet formatteras och filtreras för att bli HTML.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Revision history

  • 2018-02-26: (PB1, mos) Arbetsmaterial oophp v4.
  • 2017-04-18: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.

Category: kurs oophp, kurs oophp-v3.