Kmom06: Prestanda

By . Latest revision .

Kursutveckling pågår inför VT18.

Vi fortsätter med programmering i databasen, denna gången med egendefinierade funktioner som har en liknande struktur som lagrade procedurer och triggers.

Sedan studerar vi hur databasen internt jobbar för att optimera de SQL-frågor du skriver och hur du kan använda index för att optimera din databas.

Vi bygger vidare på vår databasdrivna applikationsserver.

Optimering av en databas sker på många olika nivåer.

Optimering av en databas sker på många olika nivåer.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-10 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Databasteknik
  • Kap 9: Sammanfattning av SQL-kommandon
  • Kap 21: Index och prestanda

Vissa av kapitlen finns i bokens webbkurs, del 2.

Det finns ytterligare ett kapitel i boken som är relaterat till prestanda, det går utanför kursens ram men läs vid intresse.

 1. Databasteknik
  • Kap 22: Fysiska lagringsstrukturer i databaser

#Artiklar

Läs följande.

 1. Bekanta dig översiktligt med de olika delarna av manualen i MySQL om optimering. Se vilka delar som kan optimeras och på vilket sätt. Skumma igenom de olika delarna.

 2. Läs igenom foruminlägget om “Vad välja som primärnyckel till en databastabell?”, det ger en orientering i hur man kan tänka när man väljer primärnyckel i en tabell.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-10 studietimmar)

#Övningar

Genomför följande övning för att förbereda inför uppgifterna.

 1. Jobba igenom “Egendefinierade funktioner i databas” för att lära dig hur konceptet kan användas i en databas. Spara dina exempelprogram i me/kmom06/func.

 2. Jobba igenom övningen “Index och prestanda i MySQL” som tränar dig i hur du kan optimera dina databasfrågor med index. Spara dina testprogram i me/kmom06/index.

#Revision history

 • 2017-12-27: (PA1, mos) Arbete pågår.

Document source.