Kmom10: Projekt och examination

By . Latest revision .

Detta kursmoment avslutar och examinerar kursen.

#Examination

Examinationen ser olika ut beroende på vilken studentgrupp du tillhör och beroende av vilken kurskod du läser enligt.

#Examination för kurspaket webprog med kurskod PA1451

De som läser enligt kurskoden PA1451 i kurspaketet webprog gör ett individuellt projekt som examinationsmoment.

Läs hur examinationen sker.

#Examination för programstudenter på Webbprogrammering med kurskod PA1451

De som läser enligt kurskoden PA1451 inom programmet Webbprogrammering gör examination genom ett projekt som kan utföras i grupp, samt en individuell examination.

Läs hur examinationen sker.

#Examination för ISE/SE med kurskod PA1444

De som läser enligt kurskoden PA1444 inom programmen International Software Engineering (ISE) och Software Engineering (SE) gör examination genom ett projekt som kan utföras i grupp, samt en individuell examination.

Läs hur examinationen sker.

#Revision history

  • 2018-05-07: (B, mos) Lade till examination för Webbprogrammering.
  • 2018-02-27: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.