Kmom10: Projekt och examination

By . Latest revision .

Översikt pågår

Kursmomentet är under översyn inför vårterminen 2019.

Detta kursmoment avslutar och examinerar kursen.

#Examination

Examinationen ser olika ut beroende på vilken studentgrupp du tillhör och beroende av vilken kurskod du läser enligt.

#Examination för kurspaket webprog med kurskod DV1606

De som läser enligt kurskoden DV1606/PA1451 i kurspaketet webprog gör ett individuellt projekt som examinationsmoment.

Läs hur examinationen sker.

#Examination för programstudenter på Webbprogrammering med kurskod DV1606

De som läser enligt kurskoden DV1606/PA1451 inom programmet Webbprogrammering gör examination genom ett projekt som kan utföras i grupp, samt en individuell examination.

Läs hur examinationen sker.

#Examination för ISE/SE med kurskod DV1605

De som läser enligt kurskoden DV1605/PA1444 inom programmet Software Engineering (SE) (samt International Software Engineering (ISE)) gör examination genom ett projekt som kan utföras i grupp, samt en individuell examination.

Läs hur examinationen sker.

#Revision history

  • 2018-12-19: (prel, mos) Gulmarkerat inför vt18.
  • 2018-05-07: (B, mos) Lade till examination för Webbprogrammering.
  • 2018-02-27: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.