Kmom04: Funktions- och systemtest

By . Latest revision .

** Kursutveckling pågår till kurs ramverk2 v2 **

Kursstart våren 2019.

Vi orienterar oss kring olika tekniker och termer inom test och samtidigt bygger vi vidare på en testmiljö för JavaScript. Det handlar främst om funktionstestning och hur vi testar fullständiga router i vårt API.

Det blir också en introduktion i hur vi kan använda Selenium för att testa våra klienter på ett automatiserad sätt.

Även i detta kursmoment kommer du att göra teknikval inför implementationen av din applikation. Tänk dig in i rollen som systemarkitekt på ett företag där du är den som gör teknikvalen till nästa projekt. Du skall göra teknikval som hela ditt utvecklargäng sedan skall använda. Tänk så, det blir en bra attityd inför kursmomentet.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#Material

Kika igenom följande material.

 1. Kika på websocket modulen ws för en websocket server som använder rena (native) WebSockets.

 2. Titta över MDN WebSockets API som ger dig material för klientsidan samt bakomliggande information om hur man bygger en server från grunden.

 3. Kika på webbplatsen för socket.io för att få en introduktion till en modul som implementerar websockets (och närliggande tekniker) för realtid i klient och server.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 6-10 studietimmar)

#Övningar

Gör följande övningar, de behövs normalt för att klara uppgifterna.

 1. Jobba igenom artikeln “Kom igång med realtidsprogrammering i JavaScript” för att komma igång med konceptet websockets. Spara dina exempelprogram i me/kmom04/websocket.

#Uppgifter

Följande uppgifter skall utföras och resultatet skall redovisas via me-sidan.

 1. Gör uppgiften “Bygg en chatt med WebSocket”. Du bygger ut din redovisa-sida med en chatt. Spara koden i repot me/redovisa.

 2. Gör uppgiften “Bygg en klient/server applikation i JavaScript (realtid)”. Du skall lägga till realtidsfunktionalitet i din applikation. Du sparar koden under me/app.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Lägg extra tid på skrivandet i detta inledande momentet då redovisningstexten är mer omfattande än du är van vid.

Se till att följande frågor besvaras i texten:

 • Är du ny på realtidsprogrammering eller har du gjort liknande tidigare?
 • Hur gick det att jobba med konceptet realtidsprogrammering i webben, några reflektioner?
 • Berätta om din chatt som du integrerade i redovisa-sidan.
 • Berätta om den realtidsfunktionalitet du väljer att integrera i din klient/server applikation.
 • Vad är din TIL för detta kmom?

Har du frågor eller funderingar så ställer du dem i forumet.

#Revision history

 • 2018-06-08: (prel, mos) Nytt dokument inför uppdatering av kursen.
 • 2017-11-13: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.