Kmom04: Funktions- och systemtest

By , . Latest revision .

Vi orienterar oss kring olika tekniker och termer inom test och samtidigt bygger vi vidare på en testmiljö för JavaScript. Det handlar främst om funktionstestning och hur vi testar fullständiga router i vårt API.

Det blir också en introduktion i hur vi kan använda Selenium för att testa våra klienter på ett automatiserad sätt.

Även i detta kursmoment kommer du att göra teknikval inför implementationen av din applikation. Tänk dig in i rollen som systemarkitekt på ett företag där du är den som gör teknikvalen till nästa projekt. Du skall göra teknikval som hela ditt utvecklargäng sedan skall använda. Tänk så, det blir en bra attityd inför kursmomentet.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#Material

Kika igenom följande material.

 1. Bekanta dig översiktligt med Selenium WebDriver på dess webbplats. Det är programvara som ger oss möjlighet att skriva funktionstester och exekvera dem via en webbläsare.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 6-10 studietimmar)

#Övningar

Gör följande övningar, de behövs normalt för att klara uppgifterna.

 1. Jobba igenom övningen Integrationstester av backend för att utöka mängden av testverktyg och testmetoder.

 2. Jobba igenom övningen Kom igång med en funktionalitetstester i JavaScript med Selenium för att bekanta dig med funktionstestsverktyget Selenium.

#Uppgifter

Följande uppgifter skall utföras och resultatet skall redovisas via me-sidan.

 1. Gör uppgiften Test av backend och frontend.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Lägg extra tid på skrivandet i detta inledande momentet då redovisningstexten är mer omfattande än du är van vid.

Se till att följande frågor besvaras i texten:

 • Vad tillför testmetoden integrationstester?
 • Vilken nivå på kodtäckning räckte för att du känner att du har förtroende till din kod i backend?
 • Hur kändes det att beskriva use-cases och sedan skapa tester i frontend?
 • Vad är din TIL för detta kmom?

Har du frågor eller funderingar så ställer du dem i forumet.

#Revision history

 • 2019-01-28: (B, efo) Gjorde redo för att släppa kmom04.
 • 2018-06-08: (prel, mos) Nytt dokument inför uppdatering av kursen.
 • 2017-11-13: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.