Kmom04: Regex och databaser

By . Latest revision .

Kursutveckling pågår inför vt18.

I det här kursmomentet övar vi oss på regex, hantering av SQLite-databas och HTTP-metoderna GET och POST i Flask.

Regex matchar textmönster och används framförallt för att extrahera specifik information ur större mängder text och text-filer.

Till Flask-appen använder vi SQLAlchemy för att mappa klasser mot tabeller i databasen. Vi hanterar sedan informationen med hjälp av GET och POST.

Wooho regex!

Wooho regex!

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 8-10 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

Python 3 Object-oriented Programming
* Ch 8 - Regular Expressions

#Artiklar

Läs följande:

Det finns inga extra artiklar.

#Video

Titta på följande:

Videoserien Lär dig objektorienterad Python är tätt kopplat till kursmaterialet. Kika på de videor som börjar med 4.

Titta på följande video av “TheNewBoston”:

 1. HTTP methods

Titta på följande video av “Trevor Payne”:

 1. Regular expressions

#Lästips

Om du känner att du har tid och lust.

 1. Öva dig med regex korsord

 2. Bekanta dig med regex101

 3. Även regexpal är ett bra verktyg.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-10 studietimmar)

#Övningar

Genomför följande övning för att träna dig.

 1. Läs igenom artikeln “Vad är regex?”.

 2. Jobba igenom övningen med “SQLAlchemy”.

 3. Titta igenom artikeln som handlar om “GET, POST i Flask

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Python med regex” (lab 3)

 2. Gör uppgiften “Skapa en bondgårds-databas

 3. Gör uppgiften “Visa bondgården på me-sidan”.

 4. Fyll på redovisning.html med kursmomentets redovisningstext.

#Extra

Det finns inga extrauppgifter.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Gjorde du extrauppgiften?
 • Var det svårt att komma igång med regex?
 • Kan du se nyttan och kraften med regex?
 • Var det svårt att komma igång med SQLAlchemy?
 • Gick det bra att komma i gång med kursmomentet, var det lagom, för litet, för stort?
 • Vilken del av kursmaterialet (böcker, artiklar, videor, etc) uppskattade du mest?

#Revision history

 • 2017-11-10: (PB1, mos) Utkast till v2.
 • 2017-02-02: (A, lew) First version.

Document source.