Kmom03: Grid, layout och typografi

By . Latest revision .

Låt oss titta på gridbaserad layout, ett grid som bestämmer var vi placerar ut innehållet på webbplatsens sidor.

Vi skall titta på ett vertikalt grid som ger oss rader och kolumner tillsammans med mellanrum¸ gutter, som skapar ett vitt utrymme, så kallat white space.

Sedan tittar på på ett horisontellt grid som vi även kan kalla ett typografiskt grid, eller ett baseline grid där syftet är att alla typografiska element vilar på en rad i ett tänkt horisontellt rutnät för att skapa en vertical rythm i de typografiska elementen. Vårt horisontella grid skall inte bara gälla de typografiska elementen utan samtliga element som placeras ut på webbsidan.

Vi bygger ut vårt tema med LESS-moduler som löser vertikalt och horisontellt grid. Samtidigt förbereder vi temat för att bli enkelt att styla med olika typsnitt.

Placera ut webbsidans innehåll som regioner i ett rutnät (grid).

Placera ut webbsidans innehåll som regioner i ett rutnät (grid).

Skapa en grundtypografi som matchar ett horisontellt grid.

Skapa en grundtypografi som matchar ett horisontellt grid.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 8-10 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Läs i boken “The principles of Beautiful Web Design”.

  • Kap 1: Layout and Composition (repetera)
  • Kap 4: Typography

#Tekniker för att skriva för webben

 1. Läs följande kapitel i guiden “Skriva för webben”.

  • Kap 4. Målgrupper - vem vill du nå?
 2. Läs kort och översiktligt om PHP Markdown Extra som stöds av klassen CTextFilter som ligger bakom hur Markdown-texten i Anax Flat formatteras till HTML.

#Vad handlar grid-baserad layout om?

 1. Läs två artiklar om “History of the design grid I” och “History of the design grid II” för att få en överblick om vad gridbaserad layout handlar om.

 2. Läs artikeln “Technical Web Typography: Guidelines and Techniques” och ta reda på vad ett typografiskt horisontellt rutnät i webblayout innebär. Denna artikel hanterar samma teknik som tas upp i övningen och uppgiften så se det som en bakgrundsartikel.

 3. Primer är GitHub’s interna CSS ramverk. Deras manual finns på webben. Läs artiklarna där de kort beskriver sin layout och typografi. Se det som ett exempel på hur ett ramverk för grid och typografi kan se ut. (note 2017: Google håller på och uppdaterar sitt ramverk).

#Typografisk webb

Tänk dig en typografisk webbplats där all styling har lagts på de typografiska elementen. Hur kan det se ut? Kika på följande webbplatser och inhämta inspiration.

 1. En praktisk guide till typografi på webben, en högst läsbar bok och samtidigt ett stilexempel på hur en typografiskt stilad webbplats kan se ut. Läs Introduktionen och kapitlet 2.2 Vertical Motion. Övrigt kan du se online-boken som en resurs in i typografins värld.

 2. Det finns många typografiska element som kan vara vackra, men aningen svåra att få med i sin löpande text på webben. Kika i artikeln “Typografiska element för webben med SmartyPants” om vilken teknik som används till webbplatsen dbwebb när det handlar om typografiska element.

#Video

Titta på följande:

 1. Till kursen finns en videoserie, “Teknisk webbdesign och användbarhet”, kika på de videor som börjar på 3.

 2. Det finns en videoserie “Lär dig LESS” som visar hur du kommer igång och jobbar med LESS. Spellistan visar grundkonstruktioner i LESS.

#Lästips

Se följande som extra men relevanta läsövningar. Det är närbesläktade koncept till kursmomentets innehåll.

 1. CSS Flexible Box är en layoutmodell som försöker hantera olika skärmstorlekar och erbjuda en fleibel modell för webbutvecklaren att göra layout. I kursmaterialet används huvudsakligen layoutmodellen float, men flexbox nämns och exempel visas.

 2. CSS Grid layout är en standard (på gång) som kan erbjuda ett gridbaserat system med ren och standardiserad CSS.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-10 studietimmar)

#Övningar

Genomför följande övning för att förbereda inför uppgifterna.

 1. Jobba igenom artikeln “Använd ett vertikalt grid med Anax Flat” som visar dig grunden i att implementera ett grid i CSS och LESS.

 2. Jobba igenom artikeln “Skapa ett horisontellt grid för typografi” som visar hur du skapar en vertikal rytm i din webbplats.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Utför uppgiften “Bygg ut ditt tema med stöd för vertikalt och horisontellt grid”.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Hur känns det att vara styrd till ett vertikalt grid, hämmande eller stödjande?
 • Hur känns det att jobba med ett typografiskt horisontellt/baseline grid, ser du någon poäng med det?
 • Berätta om hur du valde typsnitt till din webbplats.
 • Har du jobbat med liknande layouttekniker sedan tidigare?
 • Du börjar se hur man kan jobba med LESS, kommentarer på det?
 • Hur uppfattade du nivån på detta kmom? Svårt, lagom, många nya begrepp?

#Revision history

 • 2017-11-03: (E, mos) Genomgång inför ht17.
 • 2016-12-02: (D, mos) Lade till videoserie om vgrid.
 • 2016-10-26: (C, mos) Flyttad från 02 till 03 efter feedback.
 • 2016-10-15: (B, mos) Testad och genomgången.
 • 2016-06-22: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.