Kmom06: PHP, PDO och SQL

By . Latest revision .

Detta moment handlar om att bygga en databasdriven webbplats med hjälp av databasen SQLite och och PHP. Du skall skapa en enklare webbplats där du har en databas som grund för att spara information. Via webbplatsen kan du lägga till saker till databasen, du kan redigera dem och du kan ta bort dem samt visa dem.

Det är de vanliga funktionerna för create, read, update, delete och kallas även CRUD.

Momentet bygger vidare på det du gjorde i föregående kursmoment.

Bygg vidare på din sökmotor för dinosaurier (eller vad du nu valde).

Bygg vidare på din sökmotor för dinosaurier (eller vad du nu valde).

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-10 studietimmar)

#Kurslitteratur

Det finns inga läsanvisningar i kurslitteraturen.

#Artiklar

Det finns inga artiklar.

#Video

Det finns inga videoförslag.

#Lästips

 1. Kika igenom de olika formulärelementen som finns för HTML.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 6-10 studietimmar)

#Övningar

Genomför följande övningar.

 1. Jobba igenom artikeln “Kom igång med SQLite och PHP PDO”. Du påbörjade artikeln i förra kursmomentet, nu kan du repetera och avsluta den.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Lab 6: PHP PDO och databasen SQLite”. Spara filerna i katalogen me/kmom06/lab6.

 2. Gör uppgiften “Bygg ut din me-sida till version 6”. Spara filerna i katalogen me/kmom06/me6.

#Extra

Gör följande extrauppgifter om du har tid och lust.

 1. Lägg till en inloggning på din mesida och styr så att man måste vara inloggad för att kunna redigera (lägga till, uppdatera, radera) i databasen. Kursrepot innehåller ett exempel example/login som du kan utgå ifrån.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Hur kändes denna uppgiften att göra, lite friare än de andra, eller samma? Blev det mer eller mindre utmanande?
 • Fick du hjälp av SQLite-artikeln och dess kod, eller skrev du mycket kod själv?
 • Var det något som var extra utmanande i kursmomentet?
 • Nu när kursen närmar sig slutet, känns det som du har kommit in i HTML, CSS, PHP och SQL?
 • Gjorde du någon av extrauppgifterna? Berätta om det arbetet i så fall.

#Revision history

 • 2017-06-15: (E, mos) Uppdaterad labbserie.
 • 2016-11-04: (D, mos) Lade till extrauppgift om login.
 • 2016-08-31: (C, mos) Lade till rätt videoserie från youtube.
 • 2016-02-22: (B, mos) Bort med not om kursutveckling och länk till version 1.
 • 2015-08-27: (A, mos) Första utgåvan för htmlphp version 2 av kursen.

Document source.