Kmom02: Mobila enheters begränsningar

By , . Latest revision .

Vi tar en titt på vilka begränsningar och utmaningar man står inför som användare av en mobil enhet. Vi bryter ut CSS koden från kmom01 till ett GUI komponentbaserad ramverk och lägger till fler GUI komponenter till vårt ramverk.

Vi fortsätter med vår applikation från kmom01 och använder tekniker för att strukturera JavaScript koden på ett bättre sätt.

Innan vi gör detta tittar vi på ett verktyg som hjälper oss att söka och visa information i JSON-filer.

Det kan se ut så här när vi har gjort klart Lager appen del 2.

Så här kan det se ut när vi är klara med Lager appen del 2.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 6-10 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Mobile HTML5.
  • Ch 11: CSS Features in Responsive Web Design.
  • Ch 12: Designing Mobile Applications.

#Artiklar

Läs följande artiklar för att få bakgrunden till övningarna.

 1. Titta igenom jsonapi.org för att få en uppfattning om vad ett JSON-API är. Speciellt specification, recommendation, examples och FAQ är relevanta.

#Video

 1. Det finns en videoserie kopplat till kursen, titta på videos som börjar på 2.

 2. Videospellistan Introduktion till SASS ger en kort introduktion till funktioner i SASS.

#Lästips

#Övningar & Uppgifter

(ca: 6-10 studietimmar)

#Övningar

Gör följande övningar för att träna inför uppgifterna.

 1. Installera och testa verktyget jq via artikeln “Installera verktyget jq för att söka i JSON-filer”.

 2. Gör övningen “Knappar för mobilen”. Spara eventuella testfiler i me/kmom02/buttons.

 3. Gör övningen “Struktur i JavaScript”.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Sökverktyg för JSON filer”. Spara resultatet i me/kmom02/jq.

 2. Gör uppgiften “Lager appen del 2”. Spara resultatet i me/kmom02/lager2.

#Extra

Det finns inga extra uppgifter.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Vilka fördelar ser du med verktyg som Postman, curl och jq?
 • Fick du till en bra struktur i din CSS/SASS kod?
 • Vilka fördelar ser du med verktyg som webpack och SASS?
 • Valda du flat design eller ej för dina knappar? Varför?
 • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

 • 2018-01-30: (D, efo) Gjorde om för webapp-v3.
 • 2017-03-09: (C, efo) Gjorde om för webapp-v2.
 • 2016-02-08: (B, mos) Lade till extrauppgift om detect-swipe-event.
 • 2015-10-26: (A, mos) Första utgåvan för kursen.

Document source.