Kmom10: Projekt och examination

By . Latest revision .

Detta kursmoment avslutar och examinerar kursen.

Upplägget är enligt följande:

 • Projektet och redovisning (20-80h)

Totalt omfattar kursmomentet (07/10) ca 20+20+20+20 studietimmar.

#Projektidéer och upplägg

I detta projektet kan du välja mellan två upplägg.

Ett fritt upplägg där du väljer vilka datakällor du vill hämta data ifrån och inom vissa ramer bestämmer du själv vilken app du vill göra.

Ett uppstyrd upplägg där du användar data om tåg från Trafikverkets API och skapar en app som visualiserar tågförseningar i Sverige.

#Bedömning och betygsättning

När du lämnat in projektet bedöms det tillsammans med dina tidigare redovisade kursmoment och du får ett slutbetyg på kursen. Läs om grunderna för bedömning och betygsättning.

#Redovisning

 1. På din redovisningssida, skriv följande:

  1. För varje krav du implementerat skriver du ett textstycke som uppfyller kravet. Poängsättningen tar sin start i din text så se till att skriva väl för att undvika poängavdrag. Missar du att skriva/dokumentera din lösning så blir det 0 poäng. Du kan inte komplettera en inlämning för att få högre betyg.

  2. Skriv ett allmänt stycke om hur projektet gick att genomföra. Problem/lösningar/strul/enkelt/svårt/snabbt/lång tid, etc. Var projektet lätt eller svårt? Tog det lång tid? Vad var svårt och vad gick lätt? Var det ett bra och rimligt projekt för denna kursen?

  3. Avsluta med ett sista stycke med dina tankar om kursen och vad du anser om materialet och handledningen (ca 5-10 meningar). Ge feedback till lärarna och förslå eventuella förbättringsförslag till kommande kurstillfällen. Är du nöjd/missnöjd? Kommer du att rekommendera kursen till dina vänner/kollegor? På en skala 1-10, vilket betyg ger du kursen?

 2. Ta en kopia av texten på din redovisningssida och kopiera in den på Canvas. Glöm inte länka till din me-sida och projektet.

 3. Se till att samtliga kursmoment validerar.

På grund av Corona ska alla spela in en redovisningsvideo som ska lämnas in tillsammans med redovisningstexten.

 1. Spela in en kort video där du visar kod och berättar om de tekniska implementationerna du gjorde i den individuella examinationen. Lägg till en länk till videon i redovisningstexten på inlämningen på Canvas.

 2. Visa ditt ansikte och en giltig ID handling, t.ex. körkot eller pass, i videon.

Se till att göra en dbwebb update innan dbwebb publish me så du får senaste versionen av kursrepot och konfiguration för kursrepot.

# Ställ dig i kursrepot
dbwebb publish me

#Revision history

 • 2021-01-12: (A, efo) Första versionen med två projekt.

Document source.