Kmom04: Listor och filer

By . Latest revision .

Lär dig grunderna i datastrukturen listor samt hur man läser och skriver till fil. En lista är en linjär datastruktur som är inbyggd i Python. Värdena i en lista behöver inte vara av samma typ, utan kan variera, beroende på vilket användningsområde den används i.

Du kommer även lära dig hur man kan läsa information från en fil samt att lagra information i en fil.

Så här kan det se ut när du bekantar dig med listor.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Python for Everybody: Exploring data in Python3
  • Ch7 Files
  • Ch8 Lists

#Artiklar

Det finns inga artiklar.

#Video

Titta på följande:

 1. Videoserien Lär dig Python är tätt kopplat till kursmaterialet. Kika på de videor som börjar med 4.

 2. De videor som följer med och kompletterar kurslitteraturen.

#Lästips

Det finns inga lästips.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Genomför övningarna för att träna inför uppgifterna.

 1. Jobba igenom artikeln/övningen “Kom igång med datatypen lista i Python”. De exempelprogram du gör kan du spara i ditt kursrepo under me/kmom04/list.

 2. Jobba igenom artikeln/övningen “Att läsa filer i Python”. De exempelprogram du gör kan du spara i ditt kursrepo under me/kmom04/file.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör laborationen “Python och listor” för att träna på listor i Python. Spara alla filer under me/kmom04/lab4.

 2. Gör uppgiften “Din egen chattbot - Marvin - steg 3”. Spara alla filer under me/kmom04/marvin3.

 3. Gör uppgiften “Din egen chattbot - Marvin - inventarier”. Spara alla filer under me/kmom04/marvin3.

#Extra

Det finns inga extrauppgifter.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Var det svårt att bekanta sig med datastrukturen för listor eller flöt det på bra?
 • Har du jobbat med listor, eller arrayer, i andra programmeringsspråk?
 • Kan du isåfall jämföra Python listor mot andra programmeringsspråk?
 • Hur gick det att utföra uppgifterna, vilken tog mest tid och vilken var mest lärorik när det gäller listor?
 • Gjorde du någon av extrauppgifterna? Berätta om det arbetet isåfall.

#Revision history

 • 2017-06-14: (J, lew) Uppdatering inför hösten 2017.
 • 2016-03-15: (I, mos) Tog bort videoserie MonkeyLords och NewBoston.
 • 2016-02-29: (H, mos) Tog bort material om två dimensionell lista och lade till övning “Kom igång med datatypen lista i Python”.
 • 2016-02-22: (G, mos) Lade till videoserien “Lär dig Python”.
 • 2015-02-03: (F, mos) Tog bort curses fråga från redovisningsfrågorna.
 • 2015-02-02: (E, mos) Flyttade curses till extra uppgift och lade till ny uppgift med Marvin inventarier.
 • 2015-01-08: (D, mos) Bort blå ruta med kursutveckling pågår.
 • 2014-10-01: (C, mos) Ändrade länken till redovisa-instruktionen.
 • 2014-09-19: (B, mos) Tog bort beta status.
 • 2014-08-27: (A, mos) Första utgåvan för python kursen.

Document source.