Kmom05: Bild

By . Latest revision .

Låt oss ägna ett kursmoment åt att testa runt med bilder och publicera dem på en webbplats.

Vi behöver vara medvetna om att bilder kan vara tunga att ladda och det vill vi hitta sätt att hantera. Hur tunga (stora) behöver bilder vara när de skall visas på en webbplats? Behöver de vara lika tunga på en desktop och på en mobil enhet?

Kan man ha olika bilder som visas på olika enheter? Det låter som en vettig idé men fungerar det i dagsläget?

Är det skillnad på foton och skärmdumpar? Ja, det är en fråga man skulle vilja ha svar på.

Om man vill beskära bilder, är det vettigt och hur gör man då? Vi har ju alltid fotoredigeringsprogram likt Gimp, men låt oss kika på alternativ som kan passa en webbprogrammerare.

Låt oss testa runt och placera och beskära dessa bilder för att visa att vi bemästrat området. Inklusive responsivitet med bilder via en LESS modul.

Innan du påbörjar kursmomentet så kan du ta en sväng ut i skogen, eller staden, ta med din kamera och fota loss lite. Så får du lite material att lägga upp på din me-sida.

Vi har många frågeställningar om bilder, men låt se om vi kan bringa klarhet i några av dem.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 8-10 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Läs i boken “The principles of Beautiful Web Design”.

  • Kap 5 Imagery

#Tekniker för att skriva för webben

 1. Läs följande kapitel i guiden “Skriva för webben”.

   1. Skriva texter för webben

#Webbdesign och användbarhet

 1. Läs översiktligt igenom artikeln “Moz om Page Speed”. Den förbereder dig för en av uppgifterna.

 2. Kika snabbt på Googles “PageSpeed Insights Rules” för att snabba upp sidor.

#Video

Kika på följande video.

 1. Moderskeppet är duktiga på foto och video, du kan hämta inspiration från deras fria youtube-kanal. Jag hittade att följande spellistor känns delvis relevanta för detta kursmoment.

#Lästips

Kika igenom följande tips.

 1. GIMP är en fri variant till bildbehandlingsprogram. Det kan vara ett bra verktyg att ha installerat, även om man är webbprogrammerare.

 2. Inkscape är ett fritt program för att rita och hantera bilder i vektorgrafik såsom SVG. Ett typiskt bra verktyg att ha i sin verktygslåda som webbprogrammerare.

 3. Snapshot-verktyg vill du integrera i din verktygslåda, du vill ha ett verktyg där du enkelt kan ta en snapshot på hela eller delar av skärmen eller på en specifik applikation. Det är smidigt om det är kopplat ett ritverktyg till ditt snapshot-verktyg, då kan du snabbt och enkelt förtydliga din snapshot. Ett tips är att aldrig skala om bilder som bygger på snapshots, du får bäst kvalitet om du tar en snapshot i den storleken den skall vara och visas. På Linux använder jag ett verktyg som heter Shutter.

 4. Verktyg som hjälper dig att analysera bild-filer och göra enkla och mer svåra konverteringar av bildfilerna, eller batcher av bild-filer, är ImageMagick med kommandoradsverktygen convert/identify. Dessa går att installera på både Windows, Mac OS och Linux.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-10 studietimmar)

#Övningar

Genomför följande övning för att förbereda inför uppgifterna.

 1. Gå översiktligt igenom manualen för Cimage, för att få en uppfattning om koncepten kring bildhantering. Cimage är ett PHP-skript som kan beskära och hantera bilder för webbruk. Via dess manual kan du få insyn i olika bildformat och hur bilder rent generellt kan hanteras för webbruk. Cimage är redan en del av din installation av Anax Flat.

 2. I kursrepot example/figure finns två exempel som visar hur man kan jobba med <figure> och uppnå responsiva bilder. Studera och undersök exemplet och försök förstå hur det fungerar och hur det är uppbyggt. Där hittar du LESS-kod du kan låna till uppgiften.

 3. Pröva att bygga en enkel blogg i Anax Flat genom att studera exempel på hur man gör en blogg i Anax Flat i Anax läs igenom hur du kan använda shortcodes i Markdown.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Utvärdera webbplatsers laddningstid och användbarhet”.

 2. Integrera din webbplats så den drar nytta av CImage och snygga länkar. Du behöver därefter inte ladda onödigt stora bilder i din webbplats. Använd shortcoden för FIGURE så blir din Markdown-kod snyggare och enklare att läsa.

 3. Gör uppgiften “Bygg ut ditt Anax Flat tema med stöd för bilder”. Du skall bygga en blogg som är full av bilder och på det sättet visa upp att du behärskar bildhanteringen med Cimage, FIGURE och LESS-modulen som stylar figure-elementet.

#Extra

Följande extrauppgifter finns.

 1. Läs om begreppet responsive images i följande två artiklar som visar hur man kan använda picture, srcset och sizes för att jobba responsivt med att ladda bilder av olika storlekar till olika skärmstorlekar. Fundera på om det kan vara något för din me-sida.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Berätta kort om erfarenheterna med din undersökning av webbplatsers laddningstid.
 • Har du några funderingar kring Cimage och dess nytta och features?
 • Lyckades du uppnå ett bra sätt och en LESS-struktur för att jobba med dina bilder i webbplatsen?
 • Om du gjorde extrauppgiften med picture, srcset och sizes, fick du någon känsla för för- och nackdelar med konceptet?

#Revision history

 • 2017-11-27: (C, mos) Genomgången inför ht17.
 • 2016-11-28: (B, mos) La till manualen om CImage som läsresurs.
 • 2016-11-15: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.