Kmom06: Dokumentorienterad databas

By . Latest revision .

** Kursutveckling pågår till kurs ramverk2 v2 **

Kursstart våren 2019.

Vi skall se hur vi kan jobba med databasen MongoDB, en dokumentorienterad databas som klassas i NoSQL-gruppen av databaser. För att koppla oss till databasen använder vi klienter i terminalen och kod i Node.js, med och utan Express.

Vi knyter samman alla delar med hjälp av Docker. Vi installerar MongoDB i en kontainer och vi kör Express i en egen kontainer och låter de båda kontainrarna kommunicera, samtidigt som vi kan kommunicera direkt med varje kontainer från terminalen.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 2-4 studietimmar)

#Material

Kika igenom följande material.

 1. Jämför tillväxten och omfattningen för olika modulbibliotek för olika programmeringsspråk via webbtjänsten Module Counts. Det är bara för att ge dig en känsla för omfattningen av moduler på npm, jmfört med andra programmeringsspråk.

 2. Kika igenom webbplatsen för npm och se hur den presenterar npm-paket. Skapa ett konto på webbplatsen och förbered dig att skapa en modul.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 6-15 studietimmar)

#Uppgifter

Följande uppgifter skall utföras och resultatet skall redovisas via me-sidan.

 1. Gör uppgiften “Publicera en modul till NPM”. Du skall bekanta dig med npm genom att publicera en av dina moduler som ett npm-paket. Modulen du väljer måste du återanvända i din applikation. Du jobbar i me/app och eventuellt i fler underkataloger/repon. Din modul kan ha ett eget repo under me/module om du så väljer.

 2. Gör uppgiften “Färdigställ din redovisa-sida i ramverk2”. Det handlar mest om att dokumentera hur din redovisa-sida fungerar samt lägga till npm run-skript om det saknas.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Lägg extra tid på skrivandet i detta inledande momentet då redovisningstexten är mer omfattande än du är van vid.

Se till att följande frågor besvaras i texten:

 • Reflektera över vikten av infrastruktur för moduler för ett programmeringsspråk.
 • Vill du ge dig på att förklara att just npm är den tjänsten som växt snabbast av de modulerkataloger som presenteras på webbplatsen “Module Counts”?
 • Reflektera över hur arbetet gick att välja, separera, publisera och sedan åter integrera module i din applikation.
 • Sista uppgiften om att dokumentera och färdigställa redovisa-sidan, tog det mycket tid eller hade du allt klart?
 • Vad är din TIL för detta kmom?

Har du frågor eller funderingar så ställer du dem i forumet.

#Revision history

 • 2018-06-08: (prel, mos) Nytt dokument inför uppdatering av kursen.
 • 2017-12-05: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.