#Revision history

  • 2019-02-04: (C, mos) Nytt upplägg inför ht19.
  • 2018-06-08: (B, mos) Nya versioner på kurser.
  • 2018-05-21: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.