Kmom04: Skydda data

By , , , . Latest revision .

Kursmomentet ger en övergripande introduktion till både symmetriska och asymmetriska krypteringsmetoder genom att på ett övergripande sätt förklara hur de fungerar. Vidare visas hur sådana krypteringsmetoder kan användas för att både skydda konfidentialiteten i data såväl som dess integritet. Dessutom kommer kryptografiska certifikat förklaras och hur de kan använda för att styrka identiteter i webbtjänster.

Kursutveckling pågår

Kursen planeras ge hösten 2019.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Labbmiljön

(ca: 2-4 studietimmar)

Behövs någon särskild labbmiljö för detta kmom?

#Läs & Studera

(ca: 8-10 studietimmar)

Föreläsningar:

 • Introduktion till kryptering
 • symmetriska och asymmetriska metoder
 • nyckelhantering
 • signering och certifikat

Läsanvisningar, video?

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-10 studietimmar)

Exempel på laborationer:

 • Dataintegritet med hashning

  • Möjligheterna med hashing
  • Verifiering av datakorrekthet, t.ex. lösenord
  • Säkra hashmetoder, och osäkra alternativ
  • Saltning
 • Asymmetriskt kryptering

  • Nyckelgenerering och hantering
  • Kryptering av data
  • Signering av data
 • Certifikatgenerering och hantering

  • Självsignerade certifikat och dess möjligheter samt begränsningar
  • CA-signerade certifikat och dess möjligheter samt begränsningar

#Övningar

Finns det övningar som studenten gör för att förbereda sig inför uppgifterna?

#Uppgifter

Finns det uppgifter som skall utföras och redovisas?

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Har du jobbat med någon av dessa tekniker/verktyg innan?
 • Är teknikerna som nämnts något du kommer använda i framtida projekt?
 • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

 • 2018-12-04: (PA1, mos) Arbetskopia.

Document source.