Kmom04: Skydda data

By , , , . Latest revision .

Kursmomentet ger en övergripande introduktion till både symmetriska och asymmetriska krypteringsmetoder genom att på ett övergripande sätt förklara hur de fungerar. Vidare visas hur sådana krypteringsmetoder kan användas för att både skydda konfidentialiteten i data såväl som dess integritet. Dessutom kommer kryptografiska certifikat förklaras och hur de kan använda för att styrka identiteter i webbtjänster.

Kursutveckling pågår

Kursen planeras ge hösten 2019.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Föreläsningar

(ca: 2 studietimmar)

Du ska medverka på föreläsningen:

  • 10:00 (2019-11-25) i H430

#Läs & Studera

(ca: 4-6 studietimmar)

#Uppgifter

(ca: 8-12 studietimmar)

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

  • Har du jobbat med OAuth tidigare?
  • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

  • 2019-11-24: (A, aurora) Updated with correct assignments and material
  • 2018-12-04: (PA1, mos) Arbetskopia.

Document source.