Kmom10: Individuell examination

By , , . Latest revision .

Detta kursmoment avslutar och examinerar kursen.

** Kursutveckling pågår till kurs python v2 **

Kursstart hösten 2018.

#Upplägg

Den individuella examinationen genomförs den 2018-XX-XX. Du använder dbwebb-kommandorads verktyget för att hämta din individuella examinations uppgift och för att rätta, validera och lämna in dina lösningar.

dbwebb exam create exam skapar din individuella examination.

Materialet till din individuella examination ligger nu i din kurskatalog i me/kmom10/exam enligt följande.

Fil Innehåll
assignments.md Beskrivning av examinationen och de uppgifter som skall göras, öppna och läs via en texteditor.
exam.py Här skall du skriva din kod för att lösa respektive uppgift i examinationen. Du kan köra programmet genom kommandot python3 exam.py

dbwebb exam correct exam rättar din individuella examination och visar hur många uppgifter du har klarat och ditt betyg.

dbwebb validate exam validerar din individuella examination.

dbwebb exam seal exam lämnar in din individuella examination.

#Bedömning och betygsättning

För att få betyget E, godkänt, behöver du klara uppgift 1 i den individuella examinationen. För varje uppgift du klarar utöver uppgift 1 är betygsstegen D, C, B, A. Dvs.:

 • Klarar du uppgift 1 och ytterligare en uppgift får du D.
 • Klarar du uppgift 1 och ytterligare två uppgifter får du C.
 • Klarar du uppgift 1 och ytterligare tre uppgifter får du B.
 • Klarar du uppgift 1 och ytterligare fyra uppgifter får du A.

När du vill under hela examinationen kan du köra kommandot dbwebb exam correct exam för att rätta dina lösningar och se vilket betyg du har uppnått.

#Redovisning

Efter din individuella examination lämna in en redovisningstext via Canvas uppgiften ‘Individuell examination’. I redovisningstexten skriv följande:

 1. För varje uppgift du implementerade, dvs 1-5, skriver du ett textstycke om ca 3-5 meningar där du beskriver vad du gjort och hur du tänkt.

 2. Skriv ett allmänt stycke om hur den individuella examinationen gick att genomföra. Problem/lösningar/strul/enkelt/svårt/snabbt/lång tid, etc. Var den individuella examinationen lätt eller svårt? Vad var svårt och vad gick lätt? Var den individuella examinationen en bra och rimlig examination av denna kursen?

 3. Avsluta med ett sista stycke med dina tankar om kursen och vad du anser om materialet och handledningen (ca 5-10 meningar). Ge feedback till lärarna och förslå eventuella förbättringsförslag till kommande kurstillfällen. Är du nöjd/missnöjd? Kommer du att rekommendera kursen till dina vänner/kollegor? På en skala 1-10, vilket betyg ger du kursen?

 4. Distansprogram- och Kurspaket studenter kompletterar redovisningstexten med att spela in en kort video där de berättar om de tekniska implementationerna de gjorde i den individuella examinationen.

 5. Ta en kopia av texten från din inlämning i Canvas och gör ett inlägg i kursforumet och berätta att du är klar.

#Revision history

 • 2018-06-26: (I, efo) Ändrade till individuell examination.
 • 2018-06-08: (prel, mos) Nytt dokument inför uppdatering av kursen.
 • 2017-09-27: (H, aar) Uppdaterade krav 6, tog bort curses.
 • 2017-06-22: (G, aar) Minskade antalet rum till 5 och la till fusk kommando.
 • 2016-10-13: (F, mos) Bort med gammalt stycke om curses och tillåt väderstreck.
 • 2015-08-25: (E, mos) Uppgraderade till dbwebb v2.
 • 2015-02-12: (D, mos, Sylvanas) Uppdaterade krav 6 och 5 (tog bort curses).
 • 2015-01-08: (C, mos) Bort blå ruta med kursutveckling pågår.
 • 2014-11-19: (B, mos) Tog bort `s` från kommandot se, det var duplicerat.
 • 2014-11-12: (A, mos) Första versionen till python ht14.

Document source.