Kmom10: Individuell examination

By , , . Latest revision .

Detta kursmoment avslutar och examinerar kursen.

** Kursutveckling pågår till kurs python v2 **

Kursstart hösten 2018.

#Upplägg

Den individuella examinationen genomförs den 2018-10-30. Du använder dbwebb-kommandorads verktyget för att hämta din individuella examinations uppgift och för att rätta, validera och lämna in dina lösningar.

Nedanför beskriver vi upplägget för de olika studentgrupperna:

#Campus studenter

Examination sker i sal H429 och H430 mellan 8:00 och 13:00.

#Distansprogram och kurspakets studenter

Examination sker på valfri plats, det går att ladda ner examination från kl 8:00 till 23:59. När du har hämtat hem examinationen har du fem timmar på dig att göra klart den och lämna in.

Inlämning på Canvas och redovisning behövs inte göras inom dessa fem timmar.

#Hämta examination

dbwebb exam create exam skapar din individuella examination.

Materialet till din individuella examination ligger nu i din kurskatalog i me/kmom10/exam enligt följande.

Fil Innehåll
assignments.md Beskrivning av examinationen och de uppgifter som skall göras, öppna och läs via en texteditor.
exam.py Här skall du skriva din kod för att lösa respektive uppgift i examinationen. Du kan köra programmet genom kommandot python3 exam.py

dbwebb exam correct exam rättar din individuella examination och visar hur många uppgifter du har klarat och dina poäng.

dbwebb validate exam validerar din individuella examination.

dbwebb exam seal exam lämnar in din individuella examination.

#Bedömning och betygsättning

Det finns ett särskilt dokument som beskriver hur bedömning och betygsättning sker.

Under hela examinationen kan du köra kommandot dbwebb exam correct exam för att rätta dina lösningar och se hur många poäng du har uppnått.

#Redovisning

Efter din individuella examination lämna in en redovisningstext på din me-sida och via Canvas uppgiften ‘Individuell examination’. I redovisningstexten skriv följande:

 1. För varje uppgift du implementerade, dvs 1-5, skriver du ett textstycke om minst 5 meningar där du beskriver den tekniska implementationen.

 2. Skriv ett allmänt stycke om hur den individuella examinationen gick att genomföra. Problem/lösningar/strul/enkelt/svårt/snabbt/lång tid, etc. Var den individuella examinationen lätt eller svårt? Vad var svårt och vad gick lätt? Var den individuella examinationen en bra och rimlig examination av denna kursen?

 3. Avsluta med ett sista stycke med dina tankar om kursen och vad du anser om materialet och handledningen (ca 5-10 meningar). Ge feedback till lärarna och förslå eventuella förbättringsförslag till kommande kurstillfällen. Är du nöjd/missnöjd? Kommer du att rekommendera kursen till dina vänner/kollegor? På en skala 1-10, vilket betyg ger du kursen?

 4. Ta en kopia av texten från din inlämning i Canvas och gör ett inlägg i kursforumet och berätta att du är klar.

 5. Distansprogram- och Kurspaket studenter kompletterar redovisningstexten med att spela in en kort video där de visar kod och berättar om de tekniska implementationerna de gjorde i den individuella examinationen. Lägg till en länk till videon i redovisningstexten på inlämningen på Canvas.

#Förberedelse

Du har innan examinationen möjlighet att förbereda dig genom att göra en test examination. Test examinationen fungerar på liknande sätt. Du kan hämta hem den med följande kommando:

dbwebb exam create prepare

Materialet till din individuella examination ligger nu i din kurskatalog i me/kmom10/prepare enligt följande.

Fil Innehåll
assignments.md Beskrivning av examinationen och de uppgifter som skall göras, öppna och läs via en texteditor.
exam.py Här skall du skriva din kod för att lösa respektive uppgift i examinationen. Du kan köra programmet genom kommandot python3 exam.py

dbwebb exam correct prepare rättar din individuella examination och visar hur många uppgifter du har klarat och dina poäng.

dbwebb validate prepare validerar din individuella examination.

dbwebb exam seal prepare lämnar in din individuella examination.

#Omexamination

Som student har du rätt till tre examinationstillfällen med andra ord om du inte klarar första har du två försök till på dig. Följande tillfällen erbjuds efter 2018-10-30:

Efter jul i LP 2 och efter sommaren i augusti. Exakta datum meddelas längre fram.

#Revision history

 • 2018-06-26: (I, efo) Ändrade till individuell examination.
 • 2018-06-08: (prel, mos) Nytt dokument inför uppdatering av kursen.
 • 2017-09-27: (H, aar) Uppdaterade krav 6, tog bort curses.
 • 2017-06-22: (G, aar) Minskade antalet rum till 5 och la till fusk kommando.
 • 2016-10-13: (F, mos) Bort med gammalt stycke om curses och tillåt väderstreck.
 • 2015-08-25: (E, mos) Uppgraderade till dbwebb v2.
 • 2015-02-12: (D, mos, Sylvanas) Uppdaterade krav 6 och 5 (tog bort curses).
 • 2015-01-08: (C, mos) Bort blå ruta med kursutveckling pågår.
 • 2014-11-19: (B, mos) Tog bort `s` från kommandot se, det var duplicerat.
 • 2014-11-12: (A, mos) Första versionen till python ht14.

Document source.