Kmom07/10: Projekt och examination

By , , , . Latest revision .

Kursutveckling pågår

Kursen planeras ge hösten 2019.

Detta kursmoment avslutar och examinerar kursen.

Upplägget är enligt följande:

  • Projektet och redovisning (20-80h)

Totalt omfattar kursmomentet (07/10) ca 20+20+20+20 studietimmar.

#Bedömning och betygsättning

När du lämnat in projektet bedöms det tillsammans med dina tidigare redovisade kursmoment och du får ett slutbetyg på kursen. Läs om grunderna för bedömning och betygsättning.

#Projektidé och upplägg

To Be Done.

#Revision history

  • 2018-12-04: (PA1, mos) Arbetskopia.

Document source.