Kmom04: Moduler och filer

By , , . Latest revision .

Vi fortsätter med att titta på hur vi kan använda funktioner för att strukturera vår kod. För att ytterligare strukturera koden introduceras moduler där vi delar koden i olika filer. Du kommer även lära dig hur man kan läsa information från en fil samt att lagra information i en fil.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Python for Everybody: Exploring data in Python3
  • Ch7 Files

#Video

Titta på följande:

 1. Videoserien Lär dig Python är tätt kopplat till kursmaterialet. Kika på de videor som börjar med 4.

 2. De videor som följer med och kompletterar kurslitteraturen.

#Lästips

Det finns inga lästips.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Genomför övningarna för att träna inför uppgifterna.

 1. Jobba igenom artikeln/övningen “Moduler i Python” för att bekanta dig med ett sätt att strukturera koden i Python. De exempelprogram du gör kan du spara i ditt kursrepo under me/kmom04/modules då denna uppgiften bygger vidare på kmom03.

 2. Jobba igenom artikeln/övningen “Att läsa filer som strängar i Python”. De exempelprogram du gör kan du spara i ditt kursrepo under me/kmom04/file.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Python med funktioner och moduler” för att träna på olika typer av funktioner och moduler. Spara alla filer under me/kmom04/lab4.

 2. Gör uppgiften “Din egen chattbot - Marvin - inventarie”. Spara alla filer under me/kmom04/marvin3.

#Extra

Det finns inga extrauppgifter.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Du har gjort din första modul i Python, känns strukturen bra?
 • Hur kan du använda moduler?
 • Hur jobbar man med filer i Python?
 • Vilka fördelar ger det att kunna läsa från fil?
 • Hur gick det att utföra uppgifterna, vilken tog mest tid och vilken var mest lärorik?
 • Gjorde du någon av extrauppgifterna? Berätta om det arbetet isåfall.

#Revision history

 • 2019-06-14: (M, efo) Ändrade så kmom05 blir 04.
 • 2018-06-29: (L, aar) Uppdaterade mappstruktur mot kursrepo.
 • 2018-06-18: (K, aar) La till moduler och flyttade listor till kmom05.
 • 2018-06-08: (prel, mos) Nytt dokument inför uppdatering av kursen.
 • 2017-06-14: (J, lew) Uppdatering inför hösten 2017.
 • 2016-03-15: (I, mos) Tog bort videoserie MonkeyLords och NewBoston.
 • 2016-02-29: (H, mos) Tog bort material om två dimensionell lista och lade till övning “Kom igång med datatypen lista i Python”.
 • 2016-02-22: (G, mos) Lade till videoserien “Lär dig Python”.
 • 2015-02-03: (F, mos) Tog bort curses fråga från redovisningsfrågorna.
 • 2015-02-02: (E, mos) Flyttade curses till extra uppgift och lade till ny uppgift med Marvin inventarier.
 • 2015-01-08: (D, mos) Bort blå ruta med kursutveckling pågår.
 • 2014-10-01: (C, mos) Ändrade länken till redovisa-instruktionen.
 • 2014-09-19: (B, mos) Tog bort beta status.
 • 2014-08-27: (A, mos) Första utgåvan för python kursen.

Document source.