Kmom01: Introduktion till DevOps

By . Latest revision .

Det är en fullspäckat kurs där vi ska lära oss många ny verktyg och koncept. Ni kommer bekanta er med ett projekt som ni ska koppla till en CI kedja och driftsätta manuellt. Det blir också en grundlig introduktion till konceptet DevOps som vi kommer fördjupas oss mer i under kursens gång.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 40 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Labbmiljön

Ingen labbmiljö än så länge!

#Läs & Studera

(ca: 4-6 studietimmar)

#Bok

Kolla in följande.

 1. Effective Devops.

#Artiklar

Kika igenom följande artiklar.

 1. Intro Devops.

 2. https://12factor.net/logs

#Video

Det finns generellt kursmaterial i video form.

 1. Visar projekt struktur och lite kod.

 2. Kursen innehåller genomgångar och föreläsningar som spelas in (streamas) och därefter läggs i en spellista. Du kan nå spellistan på “Devops streams”.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-12 studietimmar)

#Övningarr

Gör följande övningar, de behövs normalt för att klara uppgifterna..

 1. Om du inte redan har en virtuell server och domännamn jobba igenom artikeln “GitHub Education Pack och en server på Digital Ocean” där vi använder Github Education Pack för att skaffa en egen Virtuell Server med ett eget domännamn. Du kan skippa steget “Installera nodejs och npm”. Om du behöver sätta upp servern på nytt men inte vill göra allt manuellt finns det skripts i iac/10-first-minutes.

 2. Driftsätta ett Python Flask projekt “Driftsätt en Flask app”.

 3. Sätt upp Continuous integration med CircleCi “Continuous Integration With Python: An Introduction”

#Uppgifter

Följande uppgifter skall utföras och resultatet skall redovisas via me-sidan.

 1. Forka och bekanta dig med koden i projektet, CI och driftsätt Ett proj.

!!!! Om logga in med fel användarnamn får man bara ett error, borde vara att det inte finns, om databasen inte är skapad (flask db upgrade)!!!! !!!! De lägga till pagination??? !!!! 1. Skriv egna tests/fixa bugg och driftsätt nya versionen Uppdatera och driftsätt manuellt

 1. Försäkra dig om att du har pushat repot med din senaste kod och taggat din inlämning med version v1.0.0, om du pushar kmom01 flera gånger kan du öka siffrorna efter 1:an.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i texten:

#Revision history

 • 2019-04-17: (A, aar) Första versionen släppt.

Document source.