Kmom03: Bygg multisida i PHP

By . Latest revision .

Vi tittar på den i PHP inbyggda datatypen för arrayer och ser hur vi kan lagra och hantera värden i både numeriska arrayer och strängindexerade arrayer. Vi tittar på vilka inbyggda funktioner som finns för att jobba med arrayer och vi tittar på två av de fördefinierade arrayerna $_GET och $_SERVER som hjälper att att bygga webbsidor.

Som vanligt behöver vi skriva ett antal testprogram för att verkligen förstå hur saker hänger ihop.

Sedan bygger vi en uppdaterad sidkontroller som har stöd för multisidor med egen navigering till undersidor. Vi lär oss begreppet multisida och samtidigt får vi en övning i hur kod kan struktureras i kataloger och filer efter kodens olika syften.

Till slut knyter vi ihop det genom att integrera multisidan i din me-sida. Resultatet blir me-sida version 3.0.

En multisida i PHP, navigeringsmeny i vänsterkanten och färgad i pastellfärger.

En multisida i PHP, navigeringsmeny i vänsterkanten och färgad i pastellfärger.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läs & Studera

(ca: 4-8 studietimmar)

#HTML & CSS

Läs följande för att fortsätta bekanta dig med teknikerna.

 1. Läs igenom följande sektion i guiden “Kom igång med HTML och CSS”.

#PHP

Läs följande för att fortsätta bekanta dig med tekniken.

 1. Läs igenom följande sektioner i guiden “Kom igång med programmering i PHP”.

 2. I kursboken Webbutveckling med PHP och MySQL är följande kapitel relevanta att läsa igenom.

  • Kapitel 2.3.5 Vektor
  • Kapitel 2.4 Miljövariabler
  • Kapitel 3 Konstanter

#Videor

Det finns en samling videor som används i olika omfattning under kursens gång, du finner dem på Youtube.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-12 studietimmar)

#Övningar

Genomför följande övningar, det hjälper dig inför uppgifterna.

 1. Jobba igenom övningen “Bygg en multisida med PHP (v2)”. Spara filerna i katalogen me/kmom03/multi, så kan du använda dem i den kommande uppgiften.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “PHP lab 3: Arrayer”. Spara alla filerna i katalogen me/kmom03/lab3.

 2. Gör uppgiften “Bygg en multisida och testa arrayer (v2)”. Spara filerna i katalogen me/kmom03/multi.

 3. Gör uppgiften “Bygg ut din me-sida till version 3 (v2)”. Spara filerna i katalogen me/kmom03/me3.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Hur känns det att komma igång med datastrukturer som arrayer? Är det koncept du känner igen sedan tidigare?
 • Hur känns det med strukturer såsom sidkontroller, multisida och templatefiler?
 • Är det något särskild du vill berätta om din me-sida och dess struktur? Något som du är extra nöjd med?
 • Får du hjälp och stöd i guiderna (html/css-guiden och php-guiden)?
 • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

 • 2018-06-22: (G, mos) Genomarbetad inför ht18.
 • 2017-06-15: (F, mos) Uppdaterad labbserie.
 • 2016-08-31: (E, mos) Lade till rätt videoserie från youtube.
 • 2016-02-22: (D, mos) Bort med not om kursutveckling och länk till version 1.
 • 2015-08-24: (C, mos) Släppt till ht15.
 • 2015-08-06: (B, mos) Genomgången inför ht15.
 • 2015-03-17: (A, mos) Första utgåvan för htmlphp version 2 av kursen.

Document source.