Kmom01: Orientering

By , , , . Latest revision .

Kursmomentet ger en översiktlig orientering i området informationssäkerhet vilket involverar dels en kategorisering av området samt genomgång av central terminologi. Fokus ligger på de säkerhetskoncept som har relevans inom webbutveckling. Dessutom involverar den översiktliga orienteringen att ge studenterna en förståelse för säkerhetskonceptens möjligheter och begränsningar inom området webbutveckling.

Kursutveckling pågår

Kursen planeras ge hösten 2019.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Labbmiljön

(ca: 2-4 studietimmar)

Behövs någon särskild labbmiljö för detta kmom?

#Läs & Studera

(ca: 8-10 studietimmar)

Förslag på föreläsningar:

 • Introduktion till informationssäkerhet
  • Definitioner av säkerhet
  • System, angripare, angrepp,
  • Mjukvarusårbarheter, fault/failure
  • People, detection, response
 • Nätverkssäkerhet
  • Olika typer av attacker, t.ex. man-in-the-middle, DoS
  • Skyddsmekanismer
 • Etik och moral i ett informationssäkerhetssammanhang

Vilka läsanvisningar, video finns till dett kmom?

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-10 studietimmar)

#Övningar

Nej?

#Uppgifter

 1. Gör uppgiften “Skapa en me-sida till itsec-kursen”.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Fråga relaterad till kursmaterialet.

TIL är en akronym för “Today I Learned” vilket leksamt anspelar på att det finns alltid nya saker att lära sig, varje dag. Man brukar lyfta upp saker man lärt sig och där man kanske hajade till lite extra över dess nyttighet eller enkelhet, eller så var det bara en ny lärdom för dagen som man vill notera.

 • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

 • 2018-12-04: (PA1, mos) Arbetskopia.

Document source.