Kmom01: Orientering

By , , , , . Latest revision .

Kursmomentet ger en översiktlig orientering i området informationssäkerhet vilket involverar dels en kategorisering av området samt genomgång av central terminologi. Fokus ligger på de säkerhetskoncept som har relevans inom webbutveckling. Dessutom involverar den översiktliga orienteringen att ge studenterna en förståelse för säkerhetskonceptens möjligheter och begränsningar inom området webbutveckling.

Kursutveckling pågår

Kursen planeras ge hösten 2019.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Föreläsningar

(ca: 4 studietimmar)

Du ska medverka på föreläsningarna:

  • 10:00 (2019-11-04) i H430
  • 10:00 (2019-11-08) i H430

#Läs & Studera

(ca: 8-10 studietimmar)

#Uppgifter

(ca: 10-12 studietimmar)

  1. Gör uppgiften “Skapa en me-sida till itsec-kursen”.
  2. Gör uppgiften “Skriv ett referat”.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

  • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

  • 2019-10-11: (A, lew, nik) Ny inför lp2 HT19.
  • 2018-12-04: (PA1, mos) Arbetskopia.

Document source.