Lektionsplan och schema

Här kan du läsa om den planering som finns för kurser när du deltar i undervisningen vid ett program (campus & distans) eller kurspaket.

#Lektionsplan

Det finns en lektionsplan till varje kurs och kurstillfälle. Lektionsplanen visar när du har lärarhandledda tillfällen såsom föreläsningar, seminarier, övningar och laborationer.

Lektionsplanen visar också när du har obligatoriska tillfällen såsom redovisningar.

Kika i lektionsplanen för att se när det finns inbokade tillfällen i ditt kurstillfälle.

För ett exempel så kan du se lektionsplanen för programstudenter termin 1, läsperiod 1.

#Google Kalender

För att underlätta har vi satt ihop en kalender i Google Calendar som visar mer detaljer om de tillfällen som gäller.

Du når kalendern via dbwebb.se/cal.

#Schema och salsbokningar

Här ser du vilken sal som är bokad och under vilka tider den är bokad.

På campus sker salsbokningen med hjälp av BTH’s schemasystem. Med hjälp av kurskoderna kan du själv söka ut ditt schema. Där ser du var du har föreläsning, labb och seminarier i respektive kurs.

Notera att en sal kan av olika anledningar vara bokade under en större eller mindre tidsrymd än vad lektionsplanen anger. En labbsal kan till exempel vara bokad mellan 8-17 — för att studenter skall ha tillgång till salen. Men själva lektionen kanske bara pågår mellan 9-12 (står i lektionsplanen).

Studerar du på distans så har du ingen större nytta av att veta vilken sal som är bokad.

#Revision history

  • 2017-08-01: (H, mos) Genomgång och förtydligande, ny struktur google kal.
  • 2016-08-12: (G, mos) Förtydliga att ej gäller kurspaket, la till gcal.
  • 2016-04-22: (F, mos) Enbart om lektionsplan och schema.
  • 2015-08-14: (E, mos) Kommenterade bort stycke om fristående kurser.
  • 2015-01-08: (D, mos) Länkade till studieplanerna för respektive kurspaket.
  • 2014-08-07: (C, mos) Uppdaterad, tog bort viktiga hållpunkter, ersattes av uppdaterade studieplaner samt nya studieplaner för kurspaket.
  • 2013-09-26: (B, mos) Genomgången och uppdaterad.
  • 2012-08-28: (A, mos) Första versionen, samlat info från andra platser.

Document source.