Veckoplan hösten 2020, läsperiod 1

By . Latest revision .

Här är en rekommendation till veckoplanering för att jobba igenom kursen.

#Allmänt

På grund av covid-19 så kommer kursen till största delen att ges på distans, även för våra campus-studenter.

Campusstudenterna kommer dock att ha en dag i veckan, torsdagen, där lärare kommer att finnas tillgängliga i labbsalarna som skall covid-säkras av BTH. Tanken är att erbjuda någon form av campus-känsla, även i dessa tider.

#Vecka 1: Introduktion

Kursstart och upprop är enligt utsatt tid i lektionsplanen.

Första veckan är en introvecka och syftet är att förbereda dig inför kursen och kmom01 genom att installera labbmiljö och nödvändig infrastruktur.

Det finns ett eget schema och planering för introveckan, det innehåller kursspecifika händelser tillsammans med andra aktiviteter som har olika relevans, beroende av vilken utbildning du går.

Vi jobbar igenom delen med “Labbmiljön” i kmom01.

Det är rätt lugn takt inledningsvis, men det beror naturligtvis på var och ens förkunskaper och förmåga att ta till sig det som lärs ut. Syftet med veckan är att alla skall vara redo för kursen inför nästa vecka.

Tycker du det är alltför lugnt så påbörjar du att jobba med resten av kmom01 eller så läser du på extra i resurserna bland läsanvisningarna för kmom01.

#Vecka 2: Kmom01

Nu börjar kursen på riktigt och vi jobbar igenom kmom01 från start till mål. Tanken är att varje kmom tar ca 20h, plus minus ett antal timmar beroende av dina förkunskaper och arbetskapacitet.

Kursmomentet omfattar både läsanvisningar, övningar, uppgifter och instruktion om hur du skall redovisa.

Påbörja kmomet på egen hand, förslagsvis på måndagen eller tisdagen, så är du väl förberedd när du deltar i de lärarledda sessionerna (se lektionsplanen). Lärarna visar dig ibland hur du kan genomföra uppgifter och ibland berättar de mer allmänt om saker inom kursens område.

Sikta på att vara klar med kursmomentet senast fredag eftermiddag. Hinner du inte så kan du jobba klart under helgen. Det rekommenderas att du jobbar klart så att du är redo för nästa kmom som startar nästa vecka.

Du lämnar in din redovisning på Canvas och där bedöms den med betyget U/Ux/G. Ux betyder att du kan komplettera till godkänt genom att göra de uppdateringar som läraren/rättaren bett dig om. Inlämningsdatum på Canvas är på torsdagen in i nästa vecka för att ge dig ytterligare lite utrymme och slack, om du hamnat efter.

#Vecka 3-7: Kmom02-kmom06

Nu följer 5 veckor med samma upplägg. Gör ett kmom i veckan för att ligga i fas.

Tänk på att det är lite jobbigt att hamna efter, varje vecka introducerar nya saker och det är en arbetsintensiv kurs som i normalfallet kräver sina 20h arbete per vecka.

#Vecka 8: Kmom10

Nu startar vi projektet i kmom10. Det bygger vidare på det du lärt dig i kmom01-06 så du behöver ha utfört de kmomen innan du påbörjar projektet.

#Vecka 9: Kmom10 fortsätt

Jobba vidare med ditt projekt i kmom10.

#Vecka 10: Kmom10 redovisa

Nu slutför du ditt projekt och redovisar det.

Det finns en deadline när projektet skall lämnas in. Du färdigställer och lämnar in ditt projekt tillsammans med en redovisningstext, detta skall vara klart och inlämnat till projektets deadline.

Dagen efter är det deadline är sista dagen för att komplettera in inlämning med en länk till en 5-7 minuter lång video där du presenterar ditt projekt.

Därefter påbörjas rättningen av projektet, rättningen är normalt klar inom 15 arbetsdagar.

#Revision history

  • 2020-06-17: (A, mos) Ny för ht20.

Document source.