Vilken feedback får man på inlämningarna?

När blir min inlämning rättad och vilken typ av feedback kan jag förvänta mig? • Hur får jag svar på alla mina frågor och funderingar? • Kan jag fortsätta jobba med nästa kursmoment, trots att min tidigare inlämning inte är rättad?

#Rättning av redovisningar

Vi rättar löpande när kurserna pågår och när rättningsfönstret för respektive kmom är öppet. I slutet av varje vecka försöker vi hantera de inlämningar som är gjorda under föregående vecka. Det betyder att man normalt får vänta upp till två veckor på att få feedback på en inlämning. Ibland kan det gå fortare.

#Feedback på redovisningarna

Den feedback du får på redovisningarna ser ofta ut så här:

“Ser bra ut. Fortsätt så.”

Det betyder att någon i lärarteamet har tittat på din redovisning och bedömt att den uppfyller kraven. Feedbacken blir en avstämning på att du gjort rätt så här långt.

Om du missat något så blir du ombedd att åtgärda det, antingen till nästa kursmoment (vid mindre “förseelser”) eller genom att komplettera din redovisning (“du har missat något vitalt”).

#Kan jag fortsätta med nästa kursmoment

Du behöver inte invänta feedback för att få fortsätta med nästa kursmoment. Du kan påbörja nästa kursmoment innan du fått feedback på föregående.

#Fråga för att få mer feedback

Ställ frågor i forumet för att få mer feedback. Har du en fundering? En direkt fråga? Ett påstående du vill ha utrett? Har läraren skrivit konstig kod? Eller vill du kanske diskutera olika möjliga lösningar på ett problem? Ställ då en fråga i kursens forum.

På detta sätt får du ut mer av kursen, mer feedback och mer svar på dina funderingar. Fråga mycket, man lär sig av att fråga.

#Revision history

  • 2016-08-04: (C, mos) Genomgången och uppdaterad.
  • 2012-09-13: (B, mos) Flyttad från blogspot och uppdaterad.
  • 2011-01-21: (A, mos) Första versionen.

Document source.