En deadline är en deadline?

Vad händer om jag gör en sen inlämning och missar en deadline?

På frågan om vad som händer när man lämnar in ett projekt en dag för sent, svarade jag på följande “lättsamma” sätt, i en kurschatt.

Missar man en deadline så finns ofta en deadline lite senare. Ett projekt blir alltid rättat, förr eller senare.

Deadline skyddar läraren när hen måste rätta - när studenter kan kräva att rättning borde vara fixad.

Rent strikt, missar du deadline så blir det rättat vid nästa uppsamlingsheat. Det är det enda du kan räkna med.

Blir det av någon outgrundlig anledning rättat tidigare, så hade du tur. Tur är bra att ha. Din tur beror av lärarens allmänna arbetsbelastning och prioritering i det stora hela.

Här följer en lite mer detaljerad beskrivning av hur det funkar.

Rättningsfönster och deadlines

Våra kurser har deadlines på när inlämningar skall vara gjorda. De studenter som lämnar in till deadline kan kräva att de får sin inlämning rättad under det rättningsfönster som visas i den rekommenderade studieplanen.

Lämnar man in för sent så kan man inte kräva att rättning sker inom rättningsfönstret. Standardregeln är att man då får rättat i nästa rättningsfönster, till exempel i ett uppsamlingsheat.

Den rekommenderade studieplanen visar rättningsfönster.

I läroplattformen visas de deadlines som finns.

Hur hårda är ni?

“Om jag missar kmom01 med en dag, får jag då vänta till uppsamlingsheat 1?”

Hade det varit en projektinlämning, den sista inlämningen i kursen, så kan svaret vara “japp, det är det enda du är garanterad”.

Är det ett kmom i en kurs så brukar lärarna försöka rätta alla kmom som lämnas in under kursen. Lärarna brukar också ha ett informellt uppsamlingsheat där samtliga inlämningar (kmom01-kmom06) rättas innan kursen stängs, när kursen avslutas.

  1. Lämna in i tid och du kan kräva av läraren att rättning sker enligt rättningsfönster.
  2. Lämna in sent och du kan kräva att du blir rättat i nästa uppsamlingsheat.

Det du kan göra är att försöka lämna in så snabbt du kan, det är det du kan påverka.

Hur funkar uppsamlingsheaten?

Det som inte blir rättat inom kursen blir rättat i ett av uppsamlingsheaten. Kurserna har två uppsamlingsheat där du kan lämna in. Dessa är planerade i den rekommenderade studieplanen.

Om du missar dessa så är nästa tillfälle normalt nästa gång som kursen ges. Du bör du omregistrera dig på kursen och följa den.

Jag behöver hjälp

Ibland går saker fel, lärarna missar rätta eller rapportera in poäng och ibland har studenten problem med CSN eller behov av formella förkunskaper som kan påverkas av rättningen.

Normalt sett kan du då inte kräva akut hjälp, men du kan be snällt och du börjar med att be den lärare som är ansvarig för kursen du gick. Du kan även be din programansvarige om hjälp men nästan alltid så kommer du att bli skickad till den som är ansvarig för respektive kurs.

Om lärarna gjort fel så bör du få hjälp, annars kan du definitivt kolla med din programansvarige.

Om du själv är sen, eller missat inlämningar, så kan du endast be snällt och hoppas på turen.

Formell hantering

Om du funderar på hur regelverket kring detta fungerar, så finns det delvis beskrivet i dokumentet “Studieadministrativa regler vid BTH”. kika gärna i det för att se dina rättigheter och skyldigheter. Du hittar dokumentet på studentportalen under “Regler”.

#Revision history

  • 2019-01-20: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.