Måste jag skaffa kurslitteraturen?

“Hur används kurslitteraturen i kurserna?” • “Måste jag skaffa kurslitteraturen?” • “Behöver jag kurslitteraturen för att klara kursen?” • “Litteraturen är dyr, jag har inte så mycket pengar.” • “Jag läser ändå allt på nätet!”

#Om kurslitteratur

Varje kurs har kurslitteratur och referenslitteratur. I beskrivningen för varje kurs finns också läsanvisningar där du kan se i vilken omfattning som respektive bok används i kursen.

Tänk när du läst alla dessa böcker, vilken kunskap du besitter.

Tänk när du läst alla dessa böcker, vilken kunskap du besitter.

#Vilka böcker behöver man?

Klarar man kurserna utan böckerna?

Tja, vad ska jag säga… troligen kan man göra det ja. Det beror på personliga faktorer och vilka förkunskaper man har sedan tidigare. Varje student tar ansvar för sina egna studier och bestämmer vad man vill ha ut av dem.

Men, den vägen är inget som imponerar på mig.

Böckerna används som stöd för att du skall lära dig det som kurserna hanterar. Kurserna är praktiska och kodningsinriktade, men för att förstå koncepten och helheten så behövs mer.

Är du nybörjare så behöver du troligen hjälp och guidning, böckerna kan ge dig det.

Behöver jag alla böckerna?

Nej, börja med kurslitteraturen. När det gäller referenslitteraturen så gör du ett eget val om vilka böcker du anser dig behöva. Kika på dem, några av dem är riktigt bra.

Fungerar äldre revisioner och alternativa böcker?

Ja, det gör det högst troligen. Det viktigaste är att du läser och har nytta av boken. En äldre bok är bättre än ingen bok.

#Kurslitteratur som eböcker

Flera av kursböckerna finns som e-böcker via BTH’s bibliotek. Dessa eböcker kommer du åt med hjälp av ditt studentkonto.

För varje kursbok har jag lagt upp ett inlägg i /kunskap, se ett exempel på en bok om JavaScript. Jag har skrivit lite om boken och det finns länk till eventuella eböcker.

Viss kurslitteratur kan du också hitta på nätet. Vissa böcker finns som pdf:er. Vi har gjort en ansats att försöka samla en del av dem i en forumtråd “Ett bibliotek av gratis eböcker för webbprogrammerare”.

#Läsning på nätet

Det finns mycket information, guider, videotutorials och kunskap på nätet som rör vårt ämne. Jag använder det i kurserna så gott det går. Nätet är trots allt vår primära kunskapskälla, numer. Att söka och snabbt hitta rätt material är en oerhört viktig förmåga för en webbprogrammerare.

Böcker ger fortfarande en aspekt där en sammansatt kunskap finns presenterad, redigerad av kunnigt folk och sammansatt i ett läsbart format. Kunskap på nätet och böckerna kompletterar varandra.

#Samma bok i olika kurser

Samma bok kan förekomma i flera kurser. Det kan vara referenslitteratur i en kurs och sedan kurslitteratur i nästa.

#Lästeknik

En bok kan läsas kapitel per kapitel, från pärm till pärm. Men det går också bra att hoppa mellan kapitel och plocka ut godbitarna.

Man kan också skumläsa, eller läsa snabbt, och hoppa över de delarna som man bedömer som mindre relevanta.

Det handlar om lästeknik, när man läst ett par böcker så går det ofta väldigt snabbt att läsa nya böcker. Man tränar sig på att hitta det som är relevant i böckerna.

#Revision history

  • 2014-08-14: (D, mos) Länk till översikt av all kurslitteratur per kurs.
  • 2013-12-16: (C, mos) Omskriven inför vt2014.
  • 2013-01-25: (B, mos) Länk till alla böcker samt info om e-böcker.
  • 2012-08-28: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.