Varför göra extra uppgifter?

Extrauppgifter finns i kursmoment 01 - 06 av olika anledningar, framförallt följande.

  • Övning för den som vill träna mer.
  • Övning för den som vill utmana sig med ytterligare (och svårare) uppgifter.
  • Utmaning där liknande återkommer i senare kursmoment eller i projektet.
  • Balansering av obligatoriska och optionella delar för att styra förväntad arbetsinsats.

#Har jag nytta av att göra extrauppgifterna?

Ibland händer det att vi medveten väver in extrauppgifterna som krav i projektet. Där får man en omedelbar belöning för att ha gjort dem. Men man får också möjligheten att göra dem inom ramen för projektet.

Ibland har vi justerat arbetsbelastningen på ett kursmoment och bedömt att en uppgift gjort att kursmomentet blir “för stort”. Då flyttas den till extrauppgift istället.

#Påverkar extrauppgifterna betyget?

Det som påverkar betyget styrs av dokumentet “Bedömning och betygsättning” tillsammans med specifikationen för projektet (kmom10).

Kan jag få högsta betyget, även om jag inte gör extrauppgifterna i kmom01 - 06?

Ja, dokumentet “Bedömning och betygsättning” säger inget som motsäger det.

Kan mina utförda extrauppgifter bidra till ett högre betyg?

Om du gjort extrauppgifter och beskrivit det i redovisningstexten så är det aldrig till din nackdel. Det finns en skrivning i rättningsmallen som är värd 10 poäng där den kan vägas in.

“Kursmomenten är mycket väl utförda och har det lilla extra. Redovisningstexterna är mycket välskrivna, insiktsfulla och visar på en mycket god förmåga att reflektera över kursmomenten, dess innehåll och studentens eget lärande.”

Det står inte explicit att utförda extrauppgifter är direkt bidragande till högre betyg. Det står heller inget som motsäger det.

Varför skall jag bry mig om extrauppgifterna?

Ditt betyg är ett resultat från dina studier. Din ackumulerade kunskap är ett annat resultat. Du lär dig genom att öva och träna. Träna mer och förhoppningen är att du lär dig mer. Men väg insatsen mot belöningen. Har du viljan, ambitionen, förmågan, tiden som krävs, intresset?

Ett bra arbete är belöning i sig självt.

“Be happy in your work.”

#Revision history

  • 2017-06-12: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.