Om jag inte klarar kurserna, söka om eller gå om?

Hur gör man som student, om man inte hängt med i kurserna och funderar på att börja om från början? Det beror lite av hur många poäng du tagit och i vilka kurser.

Det bästa är att du själv börjar med att fylla i ditt studieläge i ett excelark, så att du har koll på vilka kurser det gäller och när du var registrerad på kursen.

När du sedan skall bestämma dig för hur du går vidare så finns följande alternativ, normalt sett.

  1. Studenten söker omregistrering på kurser hen varit registrerad på och fortsätter kämpa på med de vanliga kurserna.
  2. När omregistrering inte fungerar så kan man ansöka om en anpassad utbildningsplan, en så kallad AUP, via studentportalen.
  3. Studenten har endast ett fåtal poäng tagna termin 1 – sök om programmet via Antagning.se.

#Revision history

  • 2020-08-11: (A, mos) Kopierad från forumet inför ht20.

Document source.