Campus hitta

Här är lite information om hur du kan hitta runt på campus Gräsvik på BTH i Karlskrona.

#Karta över campus

Här finner du en karta över campus med vissa platser utmärkta.

#Hitta till labbsalen

Emil visar hur man hittar till labbsalen H430/H429 om man utgår från receptionen. Receptionen är den runda träbyggnaden som ser ut lite som en badtunna.

Gå från receptionen och hitta till labbsalen för webbprogrammerarna.

#Revision history

  • 2020-06-22: (A, mos) Ny inför ht20.

Document source.