Resultatrapportering

När du är klar med kursens delmoment så rapporteras detta in till ladok.

#Ladok

Ladok är databasen över alla studenter och kurser. I den databasen finns dina registreringar, poäng och betyg. Det är från den databasen som CSN hämtar sin information.

Du kan se din egen status och du kan ta ut intyg och rapporter från ladok, du gör det enklast via ditt konto på studentportalen.

#Redovisning av poäng till Ladok

Inrapportering till ladok sker löpande under den tiden som en kurs pågår.

Normalt rapporterar vi poängen löpande när vi jobbar i ett rättningsfönster. När vi har skickat in poängen så finns en handläggningstid som varierar mellan någon dag upp till en vecka. Därefter kan du se poängen i ditt ladokutdrag.

#Delredovisning ej färdig kurs

De flesta kurserna har följande struktur.

Delredovisning sker efter 2 avklarade kursmoment (2.5hp) och efter 4 avklarade kursmoment (2.5hp). De sista 2.5hp rapporteras in när projektet har redovisats och kursen är helt klar.

#Redovisning färdig kurs

När du är klar med projektet (och alla kursmomentet) och fått ett betyg redovisat i lärplattformen så rapporteras också ditt slutbetyg till Ladok.

#Redovisning tar tid

Det kan ta mellan ett par dagar till lite mer än en vecka att få poängen inrapporterade och synliga i ladok. Det är en hantering med flera personer inblandade och digitala underskrifter. Det är en process som inte går att skynda på.

Stäm alltid av din status i ladok, det gör du via studentportalen. Se till så att du inte saknar några poäng som borde varit inrapporterade.

Ibland behöver du dina poäng för CSN, det går inte att fixa i sista stund. Se till att alltid vara ute i god tid med dina inlämningar.

#Revision history

  • 2020-06-25: (B, mos) Mindre justeringar i text.
  • 2016-04-22: (A, mos) Flyttat till eget dokument.

Document source.