Redovisning och feedback

I många av våra kurser ombeds du skriva redovisningstexter där du skall besvara frågor och reflektera över saker du gått igenom i kursmomenten. Dessa texter kan av läraren användas som bedömningsgrund i kursen.

Ofta är det en viktig del att reflektera över sitt eget lärande, det hjälper dig att repetera vad som var svårt och utmanade i kursmomentet.

Dessutom är det bra allmän träning att skriva och formulera sig i ämnet du utbildar dig i.

#Revision history

  • 2020-06-24: (A, mos) Ny inför HT20.

Document source.