Utlandsstudier

Vi uppmanar de som vill söka studier i utlandet att göra det som en del i sin utbildning till Webbprogrammerare.

För distansstudenter är det lämpligast att utföra utlandsstudier efter det andra året när man har sin examen klar.

För campusstudenter lämpar sig termin 5, höstterminen under trean, som en termin där man kan planera in utlandsstudier.

Tänk på att planera i god tid då det kan ta en hel del kalendertid att planera in ett upplägg med utlandsstudier. BTHs internationella avdelning hjälper dig rätt, så kontakta dem för möjliga upplägg.

#Revision history

  • 2022-05-30: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.