Lärarteam och kontaktuppgifter

Här ser du vem som undervisar på kurserna och hur du kommer i kontakt med dem.

#Lärarteam

Lärarteamet består av:

Bild Vem Chatt Kontakt och info
Mikael Mikael Roos mos mos@bth.se, BTH, GitHub, Facebook, Google+, Twitter, Linkedin, Flickr, mikaelroos.se
Kenneth Kenneth Lewenhagen lew klw@bth.se, BTH, GitHub, Facebook, Linkedin
Andreas Andreas Arnesson zeldah aar@bth.se, BTH, GitHub, Facebook, Linkedin
Emil Emil Folino efobth efo@bth.se, BTH, GitHub, LinkedIn
Niklas Niklas Andersson Aurora nik@bth.se, BTH, GitHub, Linkedin

#Utökat Lärarteam

Varje termin har vi ett större antal hjälplärare som hjälper till med handledning och rättning. Hjälplärare är ofta de studenter som går på campusprogrammet och som med gott resultat har genomfört kursen de hjälper till i.

Lärarassistenter 2019/2020

För läsåret är följande lärarassistenter, i olika omfattning.

Bild Vem Chatt Kontakt och info
Matilda Matilda Olsson matildaytc@gmail.com GitHub Linkedin
Martin Martin Borg martin.d@live.se GitHub Linkedin

#Kursadministrativt

För frågor rörande kurser så kontaktar du enklast den som för närvarande är kursansvarig för kursen.

För programrelaterade saker kontaktar du den som är programansvarig, ansvarig för kurspaketet, eller funktionsadressen webbprogrammering@bth.se.

Om du är osäker på vem du skall kontakta så kan du alltid rådfråga studentcentrum@bth.se.

#Revision history

  • 2019-10-01: (E, mos) Bort med gemensam mailadress dbwebb@bth.se och ny info.
  • 2019-06-12: (D, mos) Städning inför hösten 2019.
  • 2018-06-19: (C, mos) Städning inför hösten 2018.
  • 2017-03-09: (B, mos) Detaljer om lärarteam assistenter 2017/18.
  • 2016-08-04: (A, mos) Första versionen.

Document source.