Lärarteam och kontaktuppgifter

Här ser du vem som undervisar på kurserna och hur du kommer i kontakt med dem.

#Lärarteam

Lärarteamet består av:

Bild Vem Chatt Kontakt och info
Mikael Mikael Roos mos mos@bth.se, BTH, GitHub, Facebook, Google+, Twitter, Linkedin, Flickr, mikaelroos.se
Kenneth Kenneth Lewenhagen lew klw@bth.se, BTH, GitHub, Facebook, Google+, Linkedin, lewenhagen.net
Andreas Andreas Arnesson zeldah aar@bth.se, BTH, GitHub, Facebook, Linkedin
Emil Emil Folino efobth efo@bth.se, BTH, Facebook, Twitter
Pernilla Pernilla Silverblood allinrep psl@bth.se, GitHub
Anders Anders Nygren litemerafrukt litemerafrukt@gmail.com

#Utökat Lärarteam

Varje termin har vi ett större antal hjälplärare som hjälper till med handledning och rättning. Hjälplärare är ofta de studenter som går på campusprogrammet och som med gott resultat har genomfört kursen de hjälper till i.

Lärarassistenter 2017/2018

För läsåret 2017/2018 är följande lärarassistenter, i olika omfattning.

Bild Vem Chatt Kontakt och info
Niklas Niklas Andersson Aurora nhdandersson@gmail.com GitHub Linkedin
Magnus Magnus Greiff Munge mangegreiff@gmail.com GitHub LinkedIn
André André Johansson me@andremartinjohansson.com GitHub Linkedin
David David Andersson david_andersson96@outlook.com
Gustav Gustav Elmgren gel gustavelmgren@gmail.com LinkedIn
Dennis Dennis Skoko desk dennis.skoko@hotmail.com
Jonas Jonas Andersson Palkess jonas.andersson.web@gmail.com

#Kursadministrativt

Du kan alltid maila till vår gemensamma mail dbwebb@bth.se. Där får du hjälp med allt som rör kurserna.

#Revision history

  • 2017-03-09: (B, mos) Detaljer om lärarteam assistenter 2017/18.
  • 2016-08-04: (A, mos) Första versionen.

Document source.