Lärarteam och kontaktuppgifter

Här ser du vem som undervisar på kurserna och hur du kommer i kontakt med dem.

#Lärarteam

Lärarteamet består av:

Bild Vem Chatt Kontakt och info
Mikael Mikael Roos mos mos@bth.se, BTH, GitHub, Linkedin, mikaelroos.se
Kenneth Kenneth Lewenhagen lew klw@bth.se, BTH, GitHub, Linkedin
Andreas Andreas Arnesson zeldah aar@bth.se, BTH, GitHub, Facebook, Linkedin
Emil Emil Folino efobth efo@bth.se, BTH, GitHub, LinkedIn
Marie Marie Grahn Marie grm@bth.se, BTH, GitHub, LinkedIn
Bo Bo Peterson bpe@bth.se, BTH

#Utökat lärarteam

Varje termin har vi ett större antal hjälplärare, även kallade lärarassistenter eller TA (teacher assisstant), som hjälper till med handledning och rättning. Hjälplärare är ofta de studenter som går på campusprogrammet och som med gott resultat har genomfört kursen de hjälper till i.

#Kursadministrativt

För frågor rörande kurser så kontaktar du enklast den som för närvarande är kursansvarig för kursen.

För programrelaterade saker kontaktar du den som är programansvarig, ansvarig för kurspaketet, eller funktionsadressen webbprogrammering@bth.se.

#Revision history

  • 2023-06-12: (I, mos) In med Bo i lärarteamet.
  • 2021-08-19: (H, grm) In med Marie i lärarteamet.
  • 2021-08-09: (G, mos) Bort med Martin och Niklas som lämnar.
  • 2020-06-24: (F, mos) In med Martin i lärarteamet.
  • 2019-10-01: (E, mos) Bort med gemensam mailadress dbwebb@bth.se och ny info.
  • 2019-06-12: (D, mos) Städning inför hösten 2019.
  • 2018-06-19: (C, mos) Städning inför hösten 2018.
  • 2017-03-09: (B, mos) Detaljer om lärarteam assistenter 2017/18.
  • 2016-08-04: (A, mos) Första versionen.

Document source.