Välkomstbrev och kursstart

När du accepterat din antagning så behöver du ha koll på kursstart, registrering och upprop.

#Välkomstbrev

När du accepterat din antagning får du ett välkomstbrev hemskickat, oftast via mail. Du kan även nå välkomstbrevet via BTH’s webbplats. Välkomstbrevet innehåller viktiga detaljer om kursstart och för att komma igång med kursen.

Några veckor innan kursstart så skickar IT-avdelningen ut ett mail med uppgifterna om ditt studentkonto. Du behöver studentkontot för att komma åt material om kursen.

#Registrering

Du registrerar dig själv på kurserna via BTH studentportal. Det är viktigt att du registrerar dig, annars är risken att du mister din studieplats.

Registreringen är normalt öppen någon vecka innan kursstart och en vecka efter kursstart.

När du har registrerat dig så kommer du automatiskt åt kursmaterialet via BTH läroplattform.

#Välkomstbrev

På utbildningssidan för den utbildning du sökt så publiceras det ett välkomstbrev som innehåller viktig information. Normalt är välkomstbrevet tillgängligt 3 veckor innan utbildningen startar.

#Upprop

Första veckan sker ett upprop som du måste närvara på, annars är risken att du mister din studieplats. Information om uppropet hittar du i välkomstbrevet och ytterligare information kan finnas i kurstillfället på läroplattformen.

#Revision history

  • 2020-06-17: (C, mos) Genomgången inför HT20.
  • 2016-08-04: (B, mos) Info om uppropet.
  • 2016-04-22: (A, mos) Överflyttat till eget dokument.

Document source.