Antagning till senare del av utbildningsprogram

Ibland vill man byta utbildning från distans till campus eller vice versa, man kan också ha läst kurspaketen och vill hoppa på distans eller campusprogrammet, då gäller följande.

#Läst kurspaket och hoppa på utbildningen

De båda kurspaketen omfattar det första årets kurser på campus/distansprogrammet. När man läst kurspaketen kan man ansöka om att bli antagen till termin 3, läsår 2, på något av programmen.

Man behöver fortfarande uppfylla de formella kraven, tex en viss nivå av matte.

#Läst distansprogrammet och läsa kandidatexamen

När du läst klart distansprogrammet har du en högskoleexamen. Du kan då läsa ytterligare ett år genom att hoppa på campusprogrammets sista år. Du kan då få en kandidatexamen.

Här är de kurser du normalt läser under tredje året, givet att du är klar med dina två första år från distansprogrammet.

 • lp1
  • Individuellt projekt 7,5hp
  • Forskningsmetodik 7,5hp
 • lp2
  • devops 7,5hp
  • itsec 7,5hp
 • lp34
  • Stort grupprojekt 15hp
  • Examensjobb 15hp

Kurserna är på campus och det finns inget givet sätt att läsa samma kurser på distans.

#Byta från distans till campus eller vice versa

Förutsatt att man har uppfyllt studierna på det program man går så kan man byta från distans till campus eller vice versa. Sådana byten tillåts i den mån det finns plats på utbildningen man vill byta till.

Man kan tidigast byta program inför termin 2.

#Ansök via studentportalen

I Studentportalen under Blanketter finns möjlighet att ansöka om “antagning till senare del av program”. Tänk på att sista ansökningsdag är 15 maj inför kommande hösttermin och 15 november inför kommande vårtermin.

#Revision history

 • 2022-05-30: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.