Varför gör jag inlämningar på flera ställen?

Varför (måste) jag lämna in min redovisning på flera platser (me-sida, forum, ITs)? Kan jag inte bara zippa ihop allt och dra iväg i ett mail, eller bara lämna in på ITs?

UNgefär vid 2018/2019 slutade vi publicera redovisningar från kmom i forumet. På gott och ont.

När du skall redovisa ett kursmoment så finns det alltid en text som beskriver hur du skall redovisa. Det är en instruktion som skall följas. Den ser olika ut för varje kurs, här är exempel på texten i htmlphp- respektive python-kursen.

Det handlar om din me-sida, att publicera med dbwebb publish, att lägga upp på forumet och att lägga in på ITs samt optionellt att testa din lämning med dbwebb inspect.

#Me-sidan

Detta är ditt primära dokument och här skriver du alla redovisningstexter. När du får ditt slutbetyg i kursen så kommer rättaren att titta igenom samtliga redovisningstexter för att få en sammanhållen syn på din inlämning.

Om du uppdaterar något i redovisningstexter så gör du det alltid här, det är ditt eget orginal.

#Kopiera till forumet

Efter varje kursmoment så lägger du in en kopia av redovisningstexten i forumet, samt länkar till din me-sida, för att visa dina studiekamrater att du är färdig med kursmomentet.

Du delar med dig av dina reflektioner, strävande och kunskap. Dina medstudenter kan läsa det och hela lärartemet har informationen tillgänglig.

Bry dig inte om formattering och sånt. Det är textens innehåll som är viktigt.

När vi jobbar med kursutvärderingar så utgår vi från det som ligger i forumet.

Inlämningarna i forumet blir en kunskapsbank som både lärare och medstudenter har nytta av.

Inlämningarna i forumet är en del av det bränsle som krävs för att hålla liv i communityn kring kurserna och dbwebb.

#Kopiera till ITs

För varje kmom lägger du in redovisningstexten i ITs, samt länkar till din me-sida. Det är där den blir bedömd och godkänd av rättaren eller så får du komplettering som du ombeds fixa till.

#Komplettering

När du kompletterar så räcker det att föra dialogen i ITs.

Om du behöver uppdatera din me-sida så gör du det, den används i slutbedömningen när du får ditt slutbetyg.

Du behöver inte uppdatera texten i forumet.

#Fördelar, nackdelar?

Kan man inte göra det enklare?

Tja, kan man kanske. Men hittills har jag inte funnit en väg som gör att jag kan minimera förfarandet. Det man kan ta bort är redovisningen i forumet men det är jag inte villig att göra. Det riskerar en del av communityn och det sättet jag vill se på hur vi delar med oss av våra strävanden.

Så nej. Det finns en tanke bakom varför det är så här och alternativen har ännu inte varit tillräckligt attraktiva.

#Revision history

  • 2020-06-25: (B, mos) Obsolete.
  • 2016-10-11: (A, mos) Första versionen.

Document source.