Kursutvärdering och kursutveckling

Lite tankar om hur vi löpande jobbar med kursutvärdering och kursutveckling.

#Feedback är viktigt

All feedback är oerhört viktig för kursens kvalitet och vidare utveckling. Följande är de vanligaste sätten som jag använder för att samla in feedback.

  • Löpande i redovisningstexter.
  • Löpande i foruminlägg och chat.
  • Läser extra sista redovisningen med feedback och studentens betyg på kursen.
  • Diskussioner i sal (campus).
  • BTH’s kursvärdering.

#Löpande under kursens gång

Att löpande samla in feedback är nästan det viktigaste för att få en känsla för hur kursen upplevs. Jag kan läsa i redovisningstexter eller se vilka frågor som dyker upp i forum och chat. Det hjälper mig att förstå hur kursen upplevs och ger mig tips på hur jag kan utveckla kursen.

När det finns felaktigheter i kursmaterialet så försöker vi rätta till det omedelbart. Hittar du såna tveksamheter så är det bara att maila eller hojta till i chat eller forum. Förhoppningsvis är det enkla saker att rätta till och då gör vi det på en gång. Blir det lite mer tidskrävande så får vi lägga det på att-göra-listan.

#Återkoppla och betygsätt kursen

Sista redovisningstexten är lite spännande för då får jag läsa studentens sista omdöme om kursen tillsammans med ett betyg. Det lilla textstycket tillsammans med betyget ger mig en bra vägledning i om vi är på rätt spår eller ej. Beroende på vad som sägs där så planerar jag större justeringar av kursen eller delar av kursen.

#Diskussioner i sal

På campus-kurserna har vi diskussioner i sal vilket är givande, det är alltid intressant att höra direkt från studenten vad de tycker, dessutom kan man ställa följdfrågor. Resultatet från dessa diskussioner styr också hur kurserna och kursmomenten utvecklas.

Ibland blir det spontana diskussioner i chatten där vi kan diskutera innehåll i kurser och kursmoment. Även där får jag möjlighet att ställa följdfrågor vilket gör att jag kan få bättre grepp om hur studenter upplever kurserna.

#BTH’s kursvärderingssystem

Ett formulär som mailas ut i slutet av kursen och besvaras anonymt. Resultatet är framförallt viktigt för att det används till att jämföra BTH’s kurser mot varandra. På det sättet är den utvärderingen viktig för mig. Jag kan också få fingervisning om det är något som inte dykt upp under kursens gång.

#Löpande kursutveckling

Jag försöker hålla kursmaterialet uppdaterat, vilket dessutom är en extra utmaning när det händer så mycket inom detta området. Men försöka kan man. Jag försöker göra så mycket som möjligt löpande under kursernas gång.

Men jämna mellanrum, säg 2-3 års intervaller, så blir det dax för en större genomsyn av varje kurs, då brukar jag gå igenom varje kursmoment och i stort sett skriva om dem. Ibland händer det att en kurs går ur tiden och ersätts med en ny kurs.

Den stora utmaningen är att hålla en jämn takt med teknikens utveckling i webbprogrammeringens värld och erbjuda bra kurser med pedagogiskt och välskrivet material. Med din feedback blir det jobbet mycket enklare. Tack på förhand.

#Revision history

  • 2020-06-25: (C, mos) Bort med länk till forumet.
  • 2016-08-04: (B, mos) Genomgången.
  • 2012-06-27: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.