BTH stödfunktioner

Här finns en översikt av de instanser på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) som kan hjälpa dig med olika saker som rör dina studier. Denna sammanställning är till för att hjälpa dig att få en snabb översikt av de som kan underlätta dina studier vid BTH.

#Studentportalen

Via webbtjänsten studentportalen administrerar du dina studier och ditt studiekonto.

Du kan registrera dig på kurser och du kan se när dina poäng är registrerade i Ladok genom att ta ut ett studieintyg. Här kan du även skaffa ett konto och lösenord till databasen MySQL.

Här finner du också information och kontaktdetaljer till övriga delar av BTH och studieadministrativa saker.

Om du behöver studievägledning, samtalsstöd eller hjälp med språk på språkverkstaden så tittar du in på studentstöd. Studentsstödet kan också hjälpa dig med en varaktig funktionsnedsättning med stöd i dina studier.

#Studentcentrum

På campus finns expeditionen för studentcentrum som hjälper dig med studieadministrativ hantering.

Det kan röra sig om intyg, omregistreringar och de kan svara på allmänna frågor om dina registreringar. Du kan besöka dem fysiskt eller maila och ringa till dem.

#Läroplattformen Canvas

Canvas heter BTH’s läroplattform som används i undervisningen. Där finns dina kurstillfällen med kursmaterial och här kan du se när dina inlämningar är rättade eller när ditt betyg är satt.

När du har registrerad dig på kursen så får du automatisk tillgång till dina kurstillfällen på Canvas.

#IT-helpdesk

Får du problem med ditt studentkonto eller IT-tjänsterna så vänder du dig till IT-helpdesken. Du kan ringa och maila dem.

#Biblioteket

BTH’s bibliotek kan hjälpa dig, även om du är distansstudent. Du kan låna e-böcker och söka i deras databaser.

#Institutionen DIDA

Det lärarteam som undervisar på dbwebb-kurserna tillhör institutionen DIDA, [Institutionen för datavetenskap]https://www.bth.se/om-bth/organisation/fakulteten-for-datavetenskaper/dida/).

Som student vid BTH Webbprogrammering kommer du även i kontakt med lärare från andra institutioner, du läser till exempel flera kurser från institutionen DIPT, [Institutionen för programvaruteknik]https://www.bth.se/om-bth/organisation/fakulteten-for-datavetenskaper/dipt/).

#Studie- och karriärvägledning

Studievägledare guidar dig om du behöver råd och tips i dina studier. Om du hamnar efter kan de ge dig råd om studietekniker och hur du bör planera dina studier för att nå en examen.

#Studentkåren

Studentkår är samtalspart för högskolan i utbildningsfrågor. Blekinge studentkår har en webbplats där du kan se mer om deras aktiviteter.

Det finns en utbildningsförening BITS som är kopplad till utbildningarna och kurserna inom Webbprogrammering.

#Revision history

 • 2022-05-30: (K, grm) Genomgången inför HT22.
 • 2020-06-17: (J, mos) Genomgången inför HT20.
 • 2018-09-25: (I, efo) Bytte från ITs till Canvas.
 • 2017-06-12: (H, mos) Bytte institution och länk till utbildningsförening.
 • 2016-08-04: (G, mos) Justerade länkar.
 • 2016-04-22: (F, mos) Uppdatering i samband med ny webbplats.
 • 2015-01-09: (E, mos) Ny organisation.
 • 2014-01-08: (D, mos) Lade till info om antagningsenheten.
 • 2013-02-21: (C, mos) Ändrade länkarna inför dbwebb v2.
 • 2013-01-21: (B, mos) Uppdaterad inför vårterminen 2013.
 • 2012-08-28: (A, mos) Första versionen, samlat info från andra platser.

Document source.