Rekommenderad studieplan

Här kan du läsa om planering för kurserna och vilka typer av hållpunkter du kan förvänta dig.

#Planera dina studier

I varje kurs finns en rekommenderad studieplan som visar när du bör vara färdig med respektive kursmoment.

I studieplanen hittar du viktiga datum för treveckors upprop och sista datum för att lämna in kursens moment.

Den rekommenderade studieplanen visar också när du kan förvänta dig att dina inlämningar blir rättade. Varje kurs har så kallade rättningsfönster när rättningar sker.

Mikael visar hur man tolkar studieplanen.

Studieplanerna hjälper dig att själv planera dina studier. Om du har - av olika skäl - en personligt anpassad studietakt så kan du utgå från studieplanerna och lägga upp din egen plan. Studieplanerna ger dig ramen som du behöver hålla dig inom.

#Revision history

  • 2016-04-22: (F, mos) Enbart om rekommenderad studieplan.
  • 2015-08-14: (E, mos) Kommenterade bort stycke om fristående kurser.
  • 2015-01-08: (D, mos) Länkade till studieplanerna för respektive kurspaket.
  • 2014-08-07: (C, mos) Uppdaterad, tog bort viktiga hållpunkter, ersattes av uppdaterade studieplaner samt nya studieplaner för kurspaket.
  • 2013-09-26: (B, mos) Genomgången och uppdaterad.
  • 2012-08-28: (A, mos) Första versionen, samlat info från andra platser.

Document source.