Bedömning och betygsättning (projekt, quiz, rapport, presentation)

Denna mall gäller för kurser som avslutas med ett obligatoriskt projekt som är mindre i sin omfattning, ungefär som ett vanligt kmom. Därefter följer optionella delar där man kan höja sitt betyg genom en quiz, en ordentlig rapport och en inspelad presentation.

Bedömningen och betygsättning sker enbart på det material som lämnas in vid examinationstillfället, det sker ingen bedömning av äldre kmom i samband med betygsättningen.

Alla delar i examinationen sker individuellt och självständigt.

Här är de riktlinjer som används vid betygsättning.

#Poängsättning

Detta upplägg på examinationen innebär att poängsättning ej används. Istället bedöms varje delkrav för sig enligt följande.

 • Uppfyllt
 • Delvis uppfyllt
 • Ej uppfyllt

Den bedömningen leder sedan till betygsättning enligt nedanstående.

#Grunder för betygsättning

Följande används som övergripande underlag och generella riktlinjer när kursens slutbetyg sätts.

#Betyg A eller B (VG)

Samtliga delar av examinationen är utomordentligt väl genomförda och nästan inga brister kan noteras.

Resultatet fungerar felfritt med så gott som all funktionalitet implementerad.

Det finns en inspelad videopresentation med slides som pedagogiskt pratar igenom det som rapporten omfattar.

Rapporten innehåller eventuellt optionella delar som är välskrivna och reflekterande.

Projektet innehåller optionella delar vilket gör dess implementation till mer omfattande och krävande än normalfallet.

Kodkvaliteten i projektet bedöms vara mycket god.

I övrigt är kraven uppfyllda enligt nedan.

#Betyg C eller D (G)

Det finns en separat fristående rapport för projektet. Rapporten är välskriven och visar på god förmåga att reflektera över resultatet från projektet samt knyter an till andra delar av det kursen behandlar. Rapporten följer samma mall och upplägg som kursrapporten.

Du har valt att utföra en quiz med frågor kring teori om kursens innehåll och ditt resultat var godkänt.

I övrigt är kraven uppfyllda enligt nedan.

#Betyg E eller D (G)

Projektet är utfört enligt instruktionerna och fungerar utan problem. Användargränssnittet är tilltalande och applikationen är lätt att använda och fungerar utan problem.

Det finns exempel på hur pseuodkod och flödesschema använts för att designa projektet.

Projektrepot är komplett och innehåller både taggar och commits som visar på ordning och reda.

En lokal utvecklingsmiljö med linters fungerar med gott resultat och enhetstester med kodtäckning är implementerade i en acceptabel omfattning.

Badges är integrerade mot både Travis och Scrutinizer och visar på grön status.

Redovisningstexten är skriven i kursrapporten och är välskriven, tydlig och beskriver klart upplägget i applikationen och vad som är implementerat.

För ett högre betyg så är optionella krav till projektet implementerade samt att arbetet har en högre kvalitativ nivå på resultatet.

#Bedömning lathund

Följande är en lathund som kort visar hur bedömning sker i normalfallet.

 • Redovisningstext i kursrapporten.
  • Projekt utan optionella krav -> E
  • Projekt med optionella krav -> D

Förutsatt att ovan är uppfyllt kan man höja max till C för nedan.

 • Fristående projektrapport höjer ett betygsteg (max till C)
 • Quiz höjer ett betygsteg (max till C)

Full pott på ovan innebär maximalt betyg C. Man kan inte nå högre än C, även om samtliga delar ovan är utförda.

För betygsnivån AB krävs följande.

 • Inspelad video presentation med slides
 • Projekt med/utan optionella krav
 • Rapport med/utan optionella krav

#Slutbetyg

Tabellen ger en översikt av olika betygssystem och hur poäng löst mappar mot ett specifikt betyg.

A-F, ECTS U, G, UX U, G, VG U, 3-5 Definition Poäng nivå Ditt betyg
A G VG 5 UTMÄRKT – enastående resultat. 90+
B G VG 4 MYCKET BRA – klart över medelstandard. 80+
C G G 4 BÄTTRE ÄN BRA – allmänt bra arbete. 70+
D G G 3 BRA – en fullgod prestation. 60+
E G G 3 GODKÄNT – resultatet uppfyller minimikriterierna. 55+
FX UX - - KOMPLETTERA – mer arbete krävs innan betyg kan sättas. 54-
F U U U OTILLRÄCKLIGT – (avsevärt) mer arbete krävs. 50-

#Revision history

 • 2021-05-11: (A, mos) Första utgåvan i samband med mvc-v1.

Document source.