FAQ i forumet

I forumet finns det samlingar av frågor och svar som hjälper dig när du jobbar med kurserna och rent allmänt med dina studier.

Denna artikel är arkiverad per sommaren 2020. Forumet är på väg att fasas ut och används inte längre i samma omfattning som tidigare.

#Allmän FAQ

I subforumet “Allmän kursinformation” finns en FAQ som avhandlar frågor, svar och lösningar på generella problem som kan röra alla kurserna.

Kika där för att se vilken typ av information du kan hitta. Hittar du inte svaret så ställer du en fråga i samma forum.

#Kursspecifik FAQ

I varje kursforum finns en FAQ som sammanställer trådar med svar och lösningar frågor som kan uppkomma när man jobbar med kursmomenten.

Ett bra tips är att dubbelkolla i kursens FAQ i samband med att man påbörjar ett nytt kursmoment. Det kan spara en del tid.

#Övriga FAQ

Varje subforum kan innehålla sin egen FAQ. Det är ett sätt att samla genvägar till bra trådar. När det finns en FAQ så ligger den som en tråd överst i subforumet.

När du är ny i forumet, eller om du letar efter en bra tråd, eller om du vill ha en introduktion till subforumet – börja då med att kika vad FAQen innehåller. Det är en bra start.

#Revision history

  • 2020-06-24: (B, mos) Arkiverad.
  • 2016-04-22: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.