Under kursens gång

Följande hanterar saker som är bra att veta i inledningen av kursen och under kursens gång.