Villkor

Vi går igenom hur villkorshantering kan se ut i JavaScript.

If-sats

En traditionell if-sats ser ut på följande sätt:

let aNumber = 50;

if (aNumber > 42) {
    console.log("large number!");
}

If/else

Vi kan även lägga till fler villkor med else och elseif:

let aNumber = 42;

if (aNumber > 42) {
    console.log("large number!");
} else if (aNumber < 42) {
    console.log("small number!");
} else {
    console.log("The number is perfect!");
}

Övriga villkor fungerar med sådom <, >, <=, >=, !=, && (och), || (eller) osv.