Self-invoking functions

En self-invoking funktion är egentligen en function expression som exekveras automatiskt. För att tala om att det är en function expression behöver vi paranteser runt om och för att det ska exekveras automatiskt lägger vi till () i slutet:

(function() {
    console.log("Self-invoking, baby!");
})();

// Prints "Self-invoking, baby!" in the console

Vi har redan sett en sådan i vår sandbox!

Det kallas även anonymous self-invoking function.