Loopar

Vi går igenom hur loopar ser ut i JavaScript.

For-loop

En traditionell for-loop ser ut på följande sätt:

for(let i = 0; i < 10; i++) {
    console.log(i); // print 0...9 in the console
}

While-loop

Vi går raskt vidare till while-loopen:

let i = 0;

while(i < 100) {
    console.log(i); // print 0...99 in the console
    i++;
}

Övriga villkor fungerar med såsom <, >, <=, >= osv.